สำหรับบุคลากร
เมนูหลัก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์บัตรและเกียรติบัตรกรรมการ
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรและพิมพ์บัตรประจำตัว (นักเรียน,ครู)
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เกณฑ์การแข่งขัน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่
2
จำนวนโรงเรียน
23
จำนวนนักเรียน
1971
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
0
จำนวนกรรมการ
0
ครู+นักเรียน
0
ครู+นักเรียน+กรรมการ
0
ประกาศผลแล้ว
684
สถิติการเข้าชม
วันนี้
43
เมื่อวาน
126
สัปดาห์นี้
132,660
สัปดาห์ที่แล้ว
0
เดือนนี้
5,134
เดือนที่แล้ว
3,450
ปีนี้
132,660
ทั้งหมด
132,660ข่าวประชาสัมพันธ์

           .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:. 
----------------------------ระดับภาคกลุ่มโรงเรียนเอกชน------------------------
♦ โรงเรียนลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับกลุ่ม > 05 -15 ส.ค. 2561

♦ เพิ่มสถานที่ วันเวลาการแข่งขัน  >  14 -15 ส.ค. 2561
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับกลุ่ม  >  05 -15 ส.ค. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับกลุ่ม  >  15 -20 ส.ค. 2561
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับกลุ่ม  >  21-24 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับกลุ่มเอกชน ณ จ.กำแพงเพชร  > 25 ส.ค. 2561
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 28 ส.ค.2561  เป็นต้นไป

yes ประกาศผลรายการแข่งขันทุกรายการ

yesประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2562
----------------------------..ระดับจังหวัดกำแพงเพชร------------------------------
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ  > 


สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

แจ้งสถานที่แข่งขันโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์มีรายการแข่งขัน ดังนี้
1. แอโรบิค
2. การผูกเงื่อน เดินทรงตัว
3. เข็มทิศ และการคาดคะเน
4. เครื่องร่อนเดินตาม (ป.1-3)
5. เครื่องร่อนระยะทาง
6. เครื่องร่อน ร่อนนาน

เริ่งลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น.


ผังอาคารและตารางการแข่งขัน

ผังอาคารและตารางการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเอกชน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเพ็ชระศึกษา (นครชุม)

- ช่วงเช้า ทุกรายการลงทะเบียนการแข่งขัน
             เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.  เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00 น.

- ช่วงบ่าย ทุกรายการลงทะเบียนการแข่งขัน
             เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 น.  เริ่มการแข่งขัน เวลา 13.00 น.

แผนผังอาคารการแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

แผ่นที่ลานจอดรถ


แจ้งกำหนดการรายการแข่งขันเพิ่มเติม

- รายการแข่งขัน crossword และ A-Math เลื่อนกำหนดการแข่งขันเป็น วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ห้องประชุมแม่ปิง เริ่มเวลาแข่งขัน เวลา 09.00 น.

- รายการ ตอบปัญหาสุขศึกษา ย้ายสถานที่แข่งขัน  ณ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

- รายการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ ให้ครูผู้สอนและนักเรียน เตรียมคอมพิวเตอร์พกพาหรือตั้งโต๊ะ และข้อมูล โปรแกรมที่เกี่ยวกับ นำมาด้วยตนเอง


ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561