สำหรับบุคลากร

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่ 2
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนนักเรียน 477
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 136
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 639
สัปดาห์ที่แล้ว 1,218
เดือนนี้ 2,708
เดือนที่แล้ว 1,714
ปีนี้ 72,385
ทั้งหมด 346,393ข้อมูลสถานที่แข่งขัน


การแข่งขัน การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 6 ห้องป.2/1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การเล่านิทานประกอบท่าทาง ประเภทเดี่ยว
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม 3 คน
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ประเภททีม 3 คน
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน วากภาพระบายสีเทียน ประเภทเดี่ยว
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป. 6/1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน วรรณกรรมพิจารณ์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเภททีม 2 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม 3 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน Science Show ประเภททีม 3 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ม.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ประเภท ทีม 2 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป. 4/3 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ประเภททีม 2 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป. 4/2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 2/1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:20:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ม.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-19 09:00:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 1/4 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม 2 คน ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 1/3 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ม.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 1/1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 1/2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน ประเภททีม 3 คน ม.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน กายบริหาร ประเภททีม 10-15 คน
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 2/2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันปติมากรรม ประเภททีม 3 คน ม.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 3/4 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ห้องอนุบาล 3/5 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การเล่านิทาน (Story Telling) ประเภทเดี่ยว ม.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน Multi Skill Competition ประเภทเดี่ยว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2020-12-26 09:00:00