สำหรับบุคลากร
เมนูหลัก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์บัตรและเกียรติบัตรกรรมการ
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรและพิมพ์บัตรประจำตัว (นักเรียน,ครู)
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เกณฑ์การแข่งขัน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่
2
จำนวนโรงเรียน
29
จำนวนนักเรียน
1928
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
0
จำนวนกรรมการ
0
ครู+นักเรียน
0
ครู+นักเรียน+กรรมการ
0
ประกาศผลแล้ว
676
สถิติการเข้าชม
วันนี้
74
เมื่อวาน
167
สัปดาห์นี้
304,275
สัปดาห์ที่แล้ว
0
เดือนนี้
5,081
เดือนที่แล้ว
5,289
ปีนี้
67,552
ทั้งหมด
304,275ข้อมูลสถานที่แข่งขัน


การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 3 ห้องกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้องท่องอายานทำนองเสนาะ 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้องท่องอายานทำนองเสนาะ 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้องเรียงร้อยถ้อยความ 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้องเรียงร้อยถ้อยความ 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน พินิจวรรณคดี ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้องพินิจวรรณคดี 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ลานประถม ป.1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ลานประถม ป.1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน พินิจวรรณคดี ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้องพินิจวรรณคดี 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้อง A-Math (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้อง Soundlap (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น1 ห้องคอมพิวเตอร์ (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น2 ห้อง Soundlap (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น1 ห้องคอมพิวเตอร์ (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น1 ห้องคอมพิวเตอร์ (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 ห้องวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 ห้องคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 ห้องวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 ห้องคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้อง ซูโดกุ (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องมารยาทไทย 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องมารยาทไทย 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องโครงงานคุณธรรม 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องโครงงานคุณธรรม 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ลานประถม ป.1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องเพลงคุณธรรม ห้องที่ 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องเพลงคุณธรรม ห้องที่ 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ลานเอนกประสงค์ (แสดงวิทย์) (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โดมเอนกประสงค์ (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โดมเอนกประสงค์ (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องวาดภาพระบายสีด้วยเทียน 1-2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนประถม ห้องอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ห้องที่ 1-2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนอนุบาล ปั่นดินน้ำมัน ห้อง 1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนอนุบาล ห้องฉีกตัดปะ ห้อง 1-3 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เล่านิทานประกอบท่าทาง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ลานอนุบาล (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน กายบริหาร
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ลานอนุบาล (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 11:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 บริเวณทางเดิน อาคารเตรียมอนุบาล (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 3 ห้องต่อคำศัพท์ภาษาไทย (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 3 ห้องอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 3 ห้องอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 3 ห้องคิดเลขเร็ว 1 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเรียนมัธยม ชั้น 3 ห้องคิดเลขเร็ว 2 (รร.ทรัพย์สถิตย์) 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2019-08-31 09:00:00