สำหรับบุคลากร
เมนูหลัก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์บัตรและเกียรติบัตรกรรมการ
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรและพิมพ์บัตรประจำตัว (นักเรียน,ครู)
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เกณฑ์การแข่งขัน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่
2
จำนวนโรงเรียน
23
จำนวนนักเรียน
1971
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
0
จำนวนกรรมการ
0
ครู+นักเรียน
0
ครู+นักเรียน+กรรมการ
0
ประกาศผลแล้ว
684
สถิติการเข้าชม
วันนี้
32
เมื่อวาน
126
สัปดาห์นี้
132,649
สัปดาห์ที่แล้ว
0
เดือนนี้
5,123
เดือนที่แล้ว
3,450
ปีนี้
132,649
ทั้งหมด
132,649ข้อมูลสถานที่แข่งขัน


การแข่งขัน เล่านิทานประกอบท่าทาง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม โดมหญ้า 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ลานกิจกรรม ชั้น 1.4-1.6 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 3.2-3.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 2.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 2.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ชั้น 1.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 3.2-3.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 5 ชั้น 1.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 6 ชั้น 1.1 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 3.4 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาาคาร 1 ชั้น 1.2-1.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 2.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 2.4 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 3.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 3.5 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 2.5 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 1.4 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ห้องประชุมแม่ปิง 2018-08-28 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 1.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ 1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม โดมฟ้า 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาาคาร 4 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ชั้น 1.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ชั้น 1.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม โดมฟ้า 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ละครคุณธรรม ป.1-6 (ทีม 15-20คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ละครประวัติศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 15-20คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม โดมฟ้า 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาาคาร 4 ชั้น 2.1 - 2.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาาคาร 4 ชั้น 2.1 - 2.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาาคาร 3 ชั้น 2.2 -2.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.1 - 4.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.1 - 4.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.3 - 4.4 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.5 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ห้องประชุมแม่ปิง 2018-08-28 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.3 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.4 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ไม่ได้จัดแข่งขัน 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การออกกำลังกายประกอบเพลง ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ไม่ได้จัดแข่งขัน 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวซอด้วง ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวซออู้ ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวจระเข้ ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-6 (ทีม 8-9 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-6 (ทีม 12 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ม ประเภททีม ก ป.1-6 (ไม่เกิน 50 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ม ประเภททีม ข ป.1-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาาคาร 3 ชั้น 1.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ชั้น 1.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ลานกิจกรรม 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ 1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ 2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ 2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ตึกนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ 1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
2 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6 (ทีม 7-10)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 4 ห้องสมุด 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
2 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 6 ชั้น 1.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 1 ชั้น 4.1 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 13:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดดนตรีประเภท วงเครื่องลม (Wind Ensemble)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ห้องเรียน 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การประกวดขับขานประสานเสียง
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคารเอนกประสงค์ 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 2.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 2.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 2. 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 2.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 1.3 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 1.2 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 1.1 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป4-6 (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 ห้องเรียน 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 3 ลานกิจกรรม ชั้น 2.4-2.6 2018-08-25 09:00:00
การแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3
ลำดับ สถานที่ วัน เวลา
1 อาคาร 2 ชั้น 1.3 2018-08-25 09:00:00