สำหรับบุคลากร
เมนูหลัก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
พิมพ์บัตรและเกียรติบัตรกรรมการ
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรและพิมพ์บัตรประจำตัว (นักเรียน,ครู)
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เกณฑ์การแข่งขัน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ตารางการแข่งขัน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถิติการลงทะเบียน
จำนวนเขตพื้นที่
2
จำนวนโรงเรียน
23
จำนวนนักเรียน
1971
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
0
จำนวนกรรมการ
0
ครู+นักเรียน
0
ครู+นักเรียน+กรรมการ
0
ประกาศผลแล้ว
684
สถิติการเข้าชม
วันนี้
49
เมื่อวาน
126
สัปดาห์นี้
132,666
สัปดาห์ที่แล้ว
0
เดือนนี้
5,140
เดือนที่แล้ว
3,450
ปีนี้
132,666
ทั้งหมด
132,666รายชื่อเป็นรายโรงเรียน

โปรดเลือกโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 สอ.หญิงพิมอัปสร ยศมา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
2 นางสาวสุนทราภรณ์ คล้อยเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
3 นางนิตยา สุวรรณกูล กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
4 เด็กชายธาวิน อาบทอง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 เด็กชายปวิณ สิงห์คลาน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 เด็กชายธนพัต จตุเทน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงกิรณา ภูริชศรีเดช กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
8 เด็กหญิงวรกานต์ เอี่ยมสอาด กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
9 เด็กหญิงธันยธรณ์ ดำสนิท กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงภัทรวดี โพธิ์ศรี กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
11 นางสาวปลายฝน น้อยเหนื่อย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
12 เด็กชายวีรพล บุตรดา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
13 เด็กชายศิวกร ทรงวิรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กชายศุภณัฐ ขำเพชร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
15 เด็กหญิงนฤสรณ์ เรืองรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
16 เด็กชายธนภัทร บุญไธสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
17 นางพรสวรรค์ หิรัญสิริ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
18 นางพรสวรรค์ หิรัญสิริ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
19 เด็กชายตฤณจร โพธิ์พรม กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
20 เด็กชายวิชญะ สำรีดี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
21 เด็กหญิงหทัยชนก รัตนอินทร์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
22 นางสาวศิริรัตน์ นอขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
23 เด็กหญิงศุภลักษณ์ สระทองรอด กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
24 นางสาวศิริรัตน์ นอขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
25 เด็กหญิงอภิชญา บุตรสาริยัง กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
26 เด็กหญิงสิรินภา เนตรสง่า กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
27 นายดิเรก ใจแสน กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
28 นางวรัญญา รัตนวงศา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
29 เด็กหญิงปัญญาพร ภูสะไสย์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิงน้ำฝน ซูซาโม๊ะ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
31 เด็กหญิงสุรัตสวดี เมหามิตร กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
32 เด็กหญิงทัศนาวดี ธงชัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
33 เด็กหญิงอัยรินทร์ ทองต้นวงค์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
34 เด็กหญิงพรรณอร รัตนพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
35 นางสาวสรปภา อภิอุดมภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
36 เด็กชายวรพล โพธิ์ศรี กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
37 นางสาวเบญจพร หน่อแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
38 นางสาวเบญจพร หน่อแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
39 เด็กหญิงแสนสนุก นาคสกุล กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
40 นางสาวสรปภา อภิอุดมภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
41 เด็กชายรัชนนท์ พูนเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
42 เด็กชายกิตตินันท์ ทับทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
43 เด็กชายธีรวัฒน์ โสภณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
44 นายประมัด ทรัพย์โภค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
45 นายประมัดทรัพย์ ทรัพย์โภค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
46 นายกิตติ เซนต์น้อย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
47 เด็กหญิงสุชาดา แสงแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
48 เด็กหญิงชนิดาภา มีชัย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
49 เด็กหญิงอนันชนก ชมภูศรี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
50 เด็กชายพลาดิศัย นาคเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
51 เด็กชายศิรภพ ชัยแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
52 เด็กหญิงภวิกา กาญจนวาทศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
53 นางสมจิตร์ บุญมาก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
54 เด็กหญิงสมิตา เพชรเย็น กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
55 เด็กหญิงพัชรพร นักพรานบุญ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
56 เด็กหญิวพลอย โพธิ์พรต กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
57 เด็กหญิงวิริตดา เกษเวิน กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงธนาภา บุญไธสงค์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
59 เด็กหญิงปาณิสรา จุลพันธุ์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงวรัชญา แก่งทอง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
61 นางสมจิตร์ บุญมาก กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
62 เด็กหญิงธนาภา แก่นแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
63 เด็กหญิงศิริภัสสร กิจรุ่งเรื่อง กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
64 นางสาวจีรภา เทียนสันต์ กำแพงเพชร เขต 2 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
65 นางสาวจีรภา เทียนสันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
66 เด็กหญิงณัฐณิชา คำตรง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
67 เด็กหญิงวิภาวี ดวงแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
68 เด็กหญิงญาณิศา บุญรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
69 นายกิตติ เซนต์น้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
70 เด็กชายนฤภัททร์ สกุลณี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
71 นายกิตติ เซนต์น้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
72 เด็กชายกรณ์ รัตนสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
73 นางสาวสุรัตน์ โฉมงาม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายนพรุจ มิ่งสกุล กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่นุ่น กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
3 นายสันติ โพธิบัลลังค์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
4 นางสาวปพิชญา อินคำพร กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
5 นางสาววรรณดี ชัยสีวี กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
6 เด็กหญิงจุฑามาศ อินทร์หอม กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
7 นางสาวไพลิน ควบพิมาย กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
8 เด็กหญิงนันทิยา สุวรรณภูมิ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
9 เด็กหญิงศิรกาญจน์ ชูสุข กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
10 เด็กชายพรพิพัฒน์ หินแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 เด็กหญิงสิรินุช ปรีดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
12 นางสาวนิภาพร พวงสมบัติ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
13 นางกรรณิการ์ พร้อมเพรียง กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) ครูผู้สอน
14 นางสาวอรวรรณ รักษ์ชน กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
15 เด็กชายธนภัทร ยั่งยืน กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
16 เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดฉิมมา กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
17 เด็กหญิงกุลจิรา คำใส กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
18 เด็กหญิงบุญยาพร สอนกล่อม กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
19 เด็กหญิงอารีญาพร คงทอง กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
20 เด็กหญิงภควรรณ น้ำส้ม กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
21 เด็กหญิงชลธิชา โพธิดา กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
22 นางสาวอังคณา ตั้งมั่น กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
23 เด็กชายเฉลิมชัย เชื้อแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
24 เด็กหญิงพนาภรณ์ ดินปลี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
25 เด็กหญิงโกลัญญา อินทศร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
26 เด็กชายพรรษกร แสงสังข์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
27 นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิ้มละมัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
29 นางสาวเสาวณีย์ เถื่อนวรรณา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กหญิงกวินธิดา วาสนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
31 นางสาวอรไพลิน จินดาอโณทัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
32 Mr.Rogelio Bansag Agero Jr. กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
33 เด็กหญิงบุญยธร ประทุมทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
34 นางสาวณัฐวดี มลเดช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
35 เด็กหญิงพรรณวสา ศรีสุธรรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
36 นางนุชจรินทร์ เกษทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
37 Miss Marisa D. Agero กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กชายวงศกร ม่วงทอง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
39 นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
40 Miss Li Susu กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงภัทรา กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงสุพินดา มหาชัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงสาวิตรี ด้วงเหม็น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
44 เด็กชายศุภกิตติ มะนูญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
45 นางสาวชไมพร นันทชมภู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
46 Miss Juliet M. Cacayan กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
47 เด็กหญิงภัทรวดี ลีประเสริฐสุนทร กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
48 นายภูวนัย ปฏิราช กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
49 เด็กหญิงกัญญ์วรา ม่านมูล กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
50 นางสาวสมรัชนี สุทะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
51 นางสาวณภัชชา ทิศวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
52 นางสาวนุชนาถ ช่างโคกสูง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
53 เด็กชายอดิเทพ ชูเฉลิม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
54 นางสาวอังรพิม ใจวันดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
55 Miss You Cheng กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
56 นางสาววรรณดี ชัยสีวี กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
57 เด็กชายจักรกฤษ์ ถ้วนถี่ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
58 นายภูวนัย ปฏิราช กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงกุลธิดา ภู่สิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงพรรณิทา วังคีรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
61 นางสาวสุดาพร แก้วกัณหา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายจิรายุ มีมา กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กชายธนกร อยู่สุขสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
3 นางสาวชนากานต์ กลิ่นหอม กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
4 นางสาวชนากานต์ กลิ่นหอม กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
5 เด็กหญิงณิชาภา จิตรถาวรกุล กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงฐิติชญา ศิริวาโภ กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงฤทธิภรณ์ นารอต กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
8 นางสาวสุภาภรณ์ ใจเถิ้น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
9 เด็กชายกฤตธี บางพาน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
10 เด็กชายคณาธิป นิลรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
11 เด็กชายเศรษฐ์รามิล ศุภกิจเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาวธัญญ์กนก ผดุงทรง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงพิชญา เกียรติไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
14 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
15 เด็กชายศรัญย์ชัย อ่วมสถิตย์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
16 นางสาวกันต์ภัสสรณ์ ศรีสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
17 เด็กหญิงศศิกานต์ มาเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
18 เด็กชายปัณณวิชญ์ พญางาย กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
19 นางสาววราลักษณ์ บรรดาศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
20 นายจาตุรนต์ รักอยู่ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงกชมน จันทะเมธี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
22 นางสาวธัญญ์กนก ผดุงทรง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
23 เด็กชายศิวัช ภูวิชิต กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กหญิงชุติญาพร โรจน์พัฒนกุล กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
25 นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
26 เด็กชายกรวีร์ เรียงทอง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
27 นางสาวดวงนภา เกษาพร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กหญิงนันท์นภัส ภูริวัฒนเมธา กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
29 นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
30 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย คุ้มเณร กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
31 นางสาวดวงนภา เกษาพร กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
32 เด็กหญิงศศิภา ตาลาน กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
33 นางสาวจีรภา สง่า กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
34 เด็กชายกิตติณัฏฐ์ เสนาะเกียรติ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
35 นางสาวศริตา เตี๋ยอนุกูล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
36 เด็กชายปันนวิชญ์ บัวแย้ม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
37 นางสาวปนิดา เหลือหลาย กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กชายวชิรพงษ์ ลานอุ่น กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
39 นางสาวศริตา เตี๋ยอนุกูล กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
40 เด็กหญิงจริญญาภรณ์ เรืองโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
41 นางสาวปนิดา เหลือหลาย กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
42 เด็กชายอนันตชิน ขุนพิทักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
43 เด็กชายกฤษภพ เมธาสถิตย์ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
44 นางสาวศริตา เตี๋ยอนุกูล กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
45 เด็กหญิงเมธาวดี สายเนตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 นักเรียน
46 นายประธีป คล้ายนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 นักเรียน
47 เด็กหญิงปพิชญา เกิดพรสวรรค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 นักเรียน
48 นายประธีป คล้ายนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 นักเรียน
49 เด็กชายพฤทธิภาค เทพสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 นักเรียน
50 นายประธีป คล้ายนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 นักเรียน
51 เด็กหญิงอมลวรรณ เรืองกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
52 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
53 เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
54 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
55 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
56 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
57 เด็กหญิงเก็จภิรุณ หมื่นหารวงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
58 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ชินวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงสุพิทชา รอดพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
60 เด็กหญิงธิญาดา โตนดไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
61 เด็กชายชัยธนันท์ ปาสาสิทธิโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
62 เด็กชายเตชิต กุลเวชวิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
64 เด็กชายภควัต ชมภูผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
65 เด็กชายปภังกร ศุภกิจเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
66 เด็กหญิงภูสลิล ศรีวิบูลย์รัตนา กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
67 นางสาวชลธิชา เพ็งมา กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
68 นายเอกลักษณ์ กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
69 เด็กชายภาวิญ ตันติพิสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
70 นายปรัชญา วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
71 เด็กหญิงทัชชกร น่วมอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
72 เด็กหญิงนลิญา นาคศรีสุข กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
73 เด็กหญิงสิริวัสสา ธนูชัย กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
74 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หวังเจริญวงศา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
75 เด็กชายเจตษฎา นิลขำ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
76 เด็กหญิงณัฐณิชา ธนไชยพงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
77 เด็กหญิงนันทภัค ทวีเสริมสิริสุข กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
78 เด็กชายทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
79 เด็กหญิงแพรวา เครือรัตนไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
80 เด็กหญิงภัทรวดี เดชศรี กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
81 เด็กหญิงหทัยชนก ไทรชมภู กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
82 เด็กหญิงอิ่มเอม เรืองกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
83 เด็กหญิงเปรมกมล พ่วงพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
84 เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ ไพศาลสุขสมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
85 เด็กหญิงณัฐธิดา พรมฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
86 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ครุฑเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
87 เด็กหญิงปุณณาสา สงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
88 เด็กหญิงสิริสุภางค์ สายตา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
89 เด็กชายดุริยะ สอนสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
90 เด็กหญิงศรุตา พัฒนมหกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
91 เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
92 เด็กหญิงนภัสวรรณ รัตนะ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
93 เด็กชายเอกณัฏฐ์ บุญโสภา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
94 เด็กหญิงชมพูนุช พิริยายน กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
95 เด็กหญิงสกนธ์พรรณ บุญเนรมิตร กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
96 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิเชียรรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
97 เด็กหญิงพิณลัญญา กุลบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
98 เด็กชายพศิน พวงประดับ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
99 เด็กหญิงณชนก อิทธิฤทธิ์เดช กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
100 เด็กหญิงศศิรินทร์ พรเปียบุญมี กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
101 เด็กหญิงกฤติมา กลิ่นปาน กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
102 เด็กหญิงวริศรา อินเสน่หา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
103 เด็กหญิงพัธทนันท์ พรมมาก กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
104 เด็กหญิงณัฐนิชย์ พัฒนมหกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
105 นางสาวสุรีย์วรรณ บุญฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
106 เด็กหญิงณิชชา สิงห์ทอง กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
107 เด็กชายนิติรัฐ พรมฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
108 เด็กหญิงศีลัชญา สีตลพฤกษ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
109 เด็กหญิงณชนก อิทธิฤทธิ์เดช กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ชินวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ครูผู้สอน
2 เด็กชายสุรเมธา มาจาด กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
3 นายกันตภณ รักพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
4 เด็กชายสรชัช บัวหอม กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
5 เด็กชายรัชพล น้อยรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
6 เด็กชายเกษมสันต์ ชาญธะนู กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
7 เด็กชายนัทธพงศ์ แว่นศิลา กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
8 นายสุพัฒน์ หงสไกร กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
9 นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงธนัชพร โตโทน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
11 นายสุพัฒน์ หงสไกร กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 เด็กหญิงกานต์พิชา ศิลาจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
13 เด็กหญิงณชนก วรุณสุภัค กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
14 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นาควังไทร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
15 เด็กหญิงศิริสุดา สายศร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
16 นางสาวศจีพันธ์ ธุระตา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กชายรัชต์พล แว่นทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
18 เด็กหญิงอรัชพร บุญรอด กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
19 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
20 เด็กชายจักรกฤณ พาหุมันโต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
21 นางสิริพรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
22 นางสาวจิราภา เป็งทา กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
23 นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
24 เด็กชายทักษ์ดนัย เสือจำศีล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
25 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
26 เด็กชายกัณฐ์กฤษกร น้อยพุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
27 เด็กหญิงชมพูนุช หนูเงิน กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
28 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
29 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
30 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
31 นางสาวกัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
32 นางสาวนันทิกา ขำเส็ง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
33 เด็กชายภูผา จันทร์ใส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
34 เด็กหญิงชาริษา จุลอุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
35 ด.ญ.ญานิศา พันธ์งาม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
36 ด.ญ.วรกมล สุระภี กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
37 ด.ญ.สุธาสินี บัวศรีตัน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
38 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองนวล กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
39 นางสุรีย์ แก้วสุขา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
40 นายกันตภณ รักพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) ครูผู้สอน
41 นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
42 เด็กชายจิรภัทร พลเรือง กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
43 นางสาวนิภา มะพลับทอง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
44 นางสาวศศิธร วาดไธสง กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
45 นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิงวรกมล สุระภี กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
47 นางสาวจิราภา เป็งทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) ครูผู้สอน
48 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
49 เด็กชายวรพงษ์ อุดมสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
50 เด็กชายราเมศร์ ปลาดปาน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงพรรณภัค ขันธิพล กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
52 เด็กชายศิรสิทธิ์ ศาลารักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
53 เด็กหญิงณัฐพร สถิตย์พงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
54 เด็กหญิงพลอยไพลิน วงษ์พัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
55 เด็กหญิงพรธีรา วิชัยโย กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
56 เด็กชายธิพัทธิ์ภูมิ สบายเมือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
57 เด็กชายสิรภัทร โสภณบุญวัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
58 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงสกลสุภา สุขมั่น กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
60 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
61 ด.ญ.จีรนันท์ เกิดแสง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
62 เด็กหญิงศิริโสภา ทานุวัตร์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
63 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงปรียนิตย์ สุ่มหิรัญ กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
65 นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) ครูผู้สอน
66 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) ครูผู้สอน
67 เด็กชายปัณณวรรธ เรืองศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 นักเรียน
68 เด็กชายคณาธิป จันสำเภา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6 นักเรียน
69 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
70 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
71 นางสาวนัทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
72 นางสาวสิริพรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
73 เด็กหญิงพิชญาภา ทัพรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
74 เด็กชายพีรภัทร ยอดแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
75 เด็กชายธนพนธ์ ร้อยพรมมา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
76 เด็กหญิงณัฐณิชา แป้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
77 เด็กชายอังกูร อ่ำเมือง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
78 เด็กชายชนาธป รอดผึ้ง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
79 เด็กชายนาวา เสมาทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 นักเรียน
80 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
81 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
82 เด็กชายศิระกัลป์ นาบุญสูง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย นักเรียน
83 เด็กชายปัณณวรรธ เรืองศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
84 เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนบุญธรรม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
85 นางสาวนันทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
86 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
87 เด็กหญิงประภากวิน อาจหาญ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
88 นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
89 นางสาวนันทกร แสงนิล กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
90 เด็กหญิงทิพานัน จำนงค์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
91 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รงค์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
92 นางสาวขนิษฐา บุตรสำราญ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
93 นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
94 เด็กชายยศกร ชิตมนตรี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
95 นางสาวผกามาศ ภาคินจิรวัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
96 เด็กชายธัศกร ไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
97 เด็กหญิงธนิดา คงสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
98 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
99 นายกันตภณ รักพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.1-6 ครูผู้สอน
100 นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
101 เด็กหญิงวรณัฏฐ์ พุ่มทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
102 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
103 เด็กหญิงศิรินญา อินทร์ช่วย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
104 เด็กหญิงพัชรพร พงษ์ก่อสร้าง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
105 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
106 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
107 เด็กชายนวัติ รังษิโย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
108 นายกันตภณ รักพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 ครูผู้สอน
109 นายกันตภณ รักพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6 ครูผู้สอน
110 นายกันตภณ รักพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-6 ครูผู้สอน
111 เด็กหญิงนรรัตน์ ฤทธิ์เพ็ชร กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
112 เด็กหญิงศศิพิมล ทองบุตรดี กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
113 นางสาวชิชชญา ถินยศ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
114 เด็กหญิงวรัทยา เรือนภู่ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
115 นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
116 เด็กหญิงสุธาสินี บัวศรีตัน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
117 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
118 เด็กชายพงศกร สังวาลพานิช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-6 นักเรียน
119 ด.ญ. จีรนันท์ เกิดแสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
120 ด.ญ. ธนัชพร โตโทน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
121 เด็กหญิงกัญญาภัค เกษสุภา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
122 ด.ญ. กานต์พิชา ศิลาจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
123 ด.ญ. วรัญญา โชดมหาสมุทร กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
124 ด.ญ. ธนนันท์ มีหมื่น กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
125 ด.ญ. ปพิชญา ข้องธัญภรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
126 ด.ญ. ธีรากานต์ สุราเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
127 ด.ช.ณฐัพงศ์ มณีพราย กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
128 ด.ญ.วรพิชชา คุรุธรรมานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
129 ด.ญ.พัชริสา เดชะผล กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
130 ด.ญ. ศิริสุดา สายศร กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
131 ด.ช. ศิระกัลป์ นาบุญสูง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
132 ด.ช.พีรพัฒน์ สันติสำราญวิไล กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
133 เด็กหญิงบุญยานุช สุวรรณหงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
134 นางสาวนันทิกา ขำเส็ง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
135 นางสาวกัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
136 นายอดิเรก จันทันโอ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
137 เด็กหญิงณัชชา จันภิรมย์ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
138 นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
139 ด.ช. ปิยวัฒน์ อั๋นดอนกลอย กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
140 ด.ช. นภัทร ภาคินจิรวัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
141 ด.ช. นภพล นพไธสง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
142 เด็กหญิงมนัสชนัญ ช่างเก็บ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
143 ด.ญ.ฉมาพร สืบพิลัย กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
144 ดญ. วรัญญา ฤกษ์หร่าย กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
145 นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
146 เด็กหญิงปภาวดี ศิริบรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
147 ด.ญ.ประภากวิน อาจหาญ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
148 ด.ญ.เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
149 ด.ญ.วรวรรณ รัตนสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
150 ด.ญ.อุษา ดีเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
151 ด.ช. พีรพัฒน์ สันติสำราญวิไล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
152 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
153 เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์ทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
154 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
155 เด็กหญิงธนนันท์ มีหมื่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
156 เด็กชายวัชรพงษ์ อุดมสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
157 เด็กชายปฏิพัทธ์ ชิยางคะบุตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
158 เด็กชายรัตนพงษ์ เจเถื่อน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
159 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
160 เด็กชายรฐนนท์ บุญมี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
161 เด็กชายณัฐพากย์ ศรีวิเชียร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
162 เด็กหญิงชนาพร ผ่องอากาศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
163 เด็กชายวรยุทธ ซ้อนกลิ่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
164 เด็กชายวงษ์พิชิต ชิงช่วง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
165 เด็กชายปิยะวัฒน์ ภิรมณ์มิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
166 เด็กชายกฤษณพล สายเมือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
167 เด็กชายนราวิชญ์ แสนคำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
168 เด็กชายสิทธิพร เจริญเยาว์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
169 เด็กชายคณาธิป จันสำเภา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
170 เด็กชายธีรพันธ์ แก้วมีศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
171 เด็กชายรัตนพงษ์ รัตนะวราหะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
172 เด็กชายนันทภพ ฟูกลิ่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
173 เด็กชายนาวา เสมาทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
174 เด็กชายธนวัฒน์ วันมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
175 นางสาวธนารีย์ วันนู กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
176 นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
177 นางสาวมณีรัตน์ มณีพราย กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
178 เด็กหญิงเกวลิน สังข์แสง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
179 เด็กหญิงนัทธคุณ แสนมุก กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
180 เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีชื่น กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
181 เด็กหญิงวรรณิดา ทิพย์พรม กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
182 เด็กหญิงสิริวรรณ อ่อนศรี กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
183 นางสาวสายหยุด ดีมอญ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
184 เด็กหญิงฉมาพร สืบพิลัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
185 นายดนัย สิริเจิดจรัสเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
186 นางสุรีย์ แก้วสุขา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง ครูผู้สอน
187 เด็กชายกฤษฎา ยอดดำเนิน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
188 เด็กชายนภัทร แซ่วี กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดขับขานประสานเสียง นักเรียน
189 เด็กชายสิทธิโชค วิโรจน์โภคา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
190 นางสาวสุชาดา สมบุญโสด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
191 นางสาวกัญตรีญา ยังเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
192 เด็กหญิงพิชชาพร จิตรงาม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
193 เด็กหญิงวรกานต์ ปานสุด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
194 เด็กหญิงไอริสา โตแสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงวรัญญา เอี่ยมอ่ำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
2 นางสาววศินี อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
3 เด็กหญิงนุตประวีฆ์ ชูศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
4 นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
5 นางฐิติรัตน์ ใส้พงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
6 เด็กหญิงนันทิวา ใจแสน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
7 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พงษ์ธนสังห์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
8 นางสาวนิตยา เทียนสันต์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
9 นางสาวพิมลพัณณ์ พลากร กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
10 เด็กหญิงรัตน์ติกาล พันเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
11 นางพรรณิการ์ แก่งศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
12 เด็กชายเจตสตาร์ มั่นกสิกรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
13 นางสาวนวลพรรณ สวรรค์หลง กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
14 เด็กหญิงณัชพร เซ่งฮะ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
15 เด็กชายภัทรเขต โพธิเกษม กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงโคมฉาย สิงห์คำโม กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ประวันตา กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงทิพย์ธิดา สุขใส กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
19 นางสาวอริศรา ศรีพุทธา กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
20 นางสาวระวิวรรณ แก่งศิริ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงวรินทิรา ใจแสน กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
22 เด็กหญิงโสพิชา อินตา กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
23 เด็กชายชยพล ทรรศนโนไนย กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
24 นางสาววรรณชกร โยชนะ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวจันจิรา ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
2 เด็กชายพุทธิวัชร นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
3 เด็กหญิงรมิตา จันทร์สา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงดลพรรธ์ นาคประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 นางสาวหฤทัย วงค์พิชัย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
6 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงภคพร ทาจิ๋ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
8 นางสาวจันจิรา ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
9 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงพรณัชชา แม่กลอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
11 Miss.Jane Villamia กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
12 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
13 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
14 นางสาวสโรชา มงคล กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงณัณฐากร อัตตะโน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
16 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญโกย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
17 เด็กหญิงพรณัชชา แม่กลอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
18 นางสาวจุฑารัตน์ มงคล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
19 เด็กหญิงวรกมล มุ่ยทุน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
20 นางจุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นวลบุญ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
22 นางสาวเจนจิรา โปทา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
23 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
24 นางสาวทัศนีย์ ชูชื่น กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
25 นางสาวจิตรา จันประทาษ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
26 นางสาวสโรชา กีขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กชายเกียรติศักดิ์ จิตชัยเจริญกุล กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
28 เด็กชายพุทธิวัชร นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
29 เด็กหญิงภิญญาภัทร์ ฤทธิ์ไทยสงค์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
30 เด็กหญิงพรณัชชา แม่กลอง กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
31 เด็กหญิงรมิตา จันทร์สา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
32 เด็กหญิงดลพรรธ์ นาคประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
33 เด็กหญิงดลพร กลิ่นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
34 เด็กหญิงภคพร ทาจิ๋ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
35 เด็กหญิงจิรภิญญา แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
36 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ลอ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
37 เด็กหญิงปุณยากร เกตุเนตร์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กหญิงณัณฐกร อัตตะโน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
39 เด็กชายชวกร ย้อมสี กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
40 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นวลบุญ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
41 นางสาวหฤทัย วงค์พิชัย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
42 เด็กหญิงรมิตา จันทร์สา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
43 เด็กชายภูริภัช โพธิ์แนม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
44 เด็กชายธนาธิป ชุมแสน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
45 เด็กชายชินวัตร วอนอก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
46 เด็กชายธนกฤต แก้วเรือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
47 เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้วสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
48 เด็กหญิงธันยาพร กองแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
49 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิคุณ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
50 เด็กหญิงชนัญชิดา ทองเพ็ชร กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงเรืองลดา เรื่อศรีจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
52 เด็กหญิงนาถสินี ควรขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
53 เด็กหญิงพิชญ์จิดาภา เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
54 เด็กชายศิวะพัฒน์ หงษ์อุดม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
55 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นวลจิตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
56 เด็กหญิงนันทนี ศรีสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
57 เด็กหญิงเพรชรัตน์ กอสัมพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
58 เด็กหญิงภัชภิชา วุฒิพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
59 เด็กหญิงอภิณห์พร คำอินสม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
60 นางสาวน้ำฟ้า แซเผือก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
61 เด็กชายกฤษดา ด้วงรักษา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
62 เด็กหญิงธันประพา ทองอาจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 เด็กหฟญิงณิศวรา ทาจวง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
64 เด็กหญิงธันณิยา ทองอาจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
65 เด็กหญิงณัฐณิชา ฝองทองตะคุ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
66 นางสาวสุนิสา เถาว์โพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
67 นางจุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
68 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญโกย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
69 นางสาวเจนจิรา โปทา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
70 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
71 นางสาวเจนจิรา โปทา กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
72 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
73 เด็กหญิงจิรภิญญา แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
74 นางสาวเจนจิรา โปทา กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
75 เด็กหญิงพิชญา อภิวงค์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
76 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
77 นางจุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
78 เด็กหญิงปุณยากร เกตุเนตร์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
79 นางสาวเจนจิรา โปทา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
80 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
81 เด็กหญิงภคพร ทาจิ๋ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
82 นางสาวจรรยาพร ครุฑสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
83 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์ลอ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
84 เด็กหญิงภิญญาภัทร์ ฤทธิ์ไทยสงค์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
85 เด็กหญิงอภิสวรรค์ ยังมาก กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
86 เด็กชายเกียรติศักดิ์ จิตชัยเจริญกุล กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
87 นางจุฑาทิพย์ ลันดา กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
88 เด็กชายชวกร ย้อมสี กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
89 เด็กชายวันรัก นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
90 เด็กชายพุฒิพงศ์ คงน้ำ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
91 เด็กชายสุพกฤษฎิ์ ทองโชติ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
92 นางสาวพนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
93 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
94 เด็กชายเดชณรงค์ ลานอก กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
95 เด็กหญิงณฤดี จันทร์นวล กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
96 เด็กหญิงปรียา พึ่งมาก กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
97 เด็กหญิงปิ่นจุฑา เพชรแจ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
98 เด็กหญิงสุมิตรา นาถมทอง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
99 เด็กหญิงนวรัตน์ วงศา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
100 นางสาววรรณา เมทา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
101 เด็กชายภูริภัช โพธิ์แนม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
102 เด็กชายธนาธิป ชุมเสน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
103 นางสาวสโรชา มงคล กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
104 เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้วสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
105 เด็กหญิงธันยาพร กองแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
106 เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิคุณ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
107 เด็กหญิงชนัญชิดา ทองเพ็ชร กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
108 เด็กหญิงเรืองลดา เรื่อศรีจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
109 นางสาวสุนิสา เถาว์โพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
110 เด็กชายพีรวิชญ์ เพลียโคตร กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
111 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์ ทุ่งสินธุ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
112 นางสาวดลยา นวมนาค กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
113 Miss.Kateryna Kondratiuk กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
114 เด็กชายวรพล พิลาจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
115 เด็กชายศิวะพัฒน์ หงษ์อุดม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
116 นางสาวพิลาวรรณ แก้วคำปัน กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
117 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สดเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
118 เด็กชายนฤพนธิ์ พิมพ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
119 นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
120 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นวลจิตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
121 นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
122 เด็กหญิงนันทนี ศรีสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
123 นางสาวนภาพันธ์ มณีวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
124 เด็กหญิงเพชรรัตน์ กอสัมพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
125 นายมงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
126 เด็กหญิงภัชภิชา วุฒิพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
127 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงเย็น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
128 นางสาวพนิจนาฎ เอื้อยสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
129 เด็กหญิงณิศวรา ทาจวง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
130 เด็กหญิงธันณิยา ทองอาจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
131 เด็กหญิงณัฐณิชา ฝอยทองตะคุ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
132 นางสาวสมฤทัย ประการะนัง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
133 นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
134 นางสาวสุนิสา เถาว์โพธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
135 นายมงคล มีสุข กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
136 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฟักเหลือง กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
137 เด็กหญิงฐิติวรดา อินสำราญ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
138 เด็กหญิงศุภมาศ โคสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
139 เด็กหญิงจิรภิญญา สุตตาวัต กำแพงเพชร เขต 2 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
140 เด็กหญิงธัญกร มุงขุนทด กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
141 เด็กชายสิทธิโชค มากมั่งมี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
142 นางเนตรนภา ลายเขียน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) ครูผู้สอน
143 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ หัวหนองหาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
144 เด็กหญิงสุวรรณา อินทร์รินทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
145 เด็กหญิงกมลชนก ภู่แพ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
146 เด็กหญิงบุญญาพร คำดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
147 เด็กหญิงวริศรา เนียมใย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
148 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ แซ่โค้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นายธชกร นิติเสถียร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
2 เด็กชายไพศาล เจนวิกาล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
3 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พึ่งกระจ่าง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
4 เด็กชายปฏิภาน เดชาเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
5 เด็กหญิงเพ็ญสิริ มีโชคชัยประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
6 เด็กชาย.ปฏิวัติ โยคี กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
7 เด็กหญิงปาณิสรา เจริญรส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
8 นางสาวนภาภรณ์ ขุนพิลึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
9 เด็กหญิงวาสนา สุขรักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
10 นางสาวอรัญญา พันธ์สิมา กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
11 เด็กหญิงอรทัย ศรศิลป์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
12 เด็กหญิงณัฐการณ์ ป้อมคำ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
13 เด็กหญิงธัญชนก กระบี่เพชร กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
14 นายชนะพันธ์ เอี่ยมแสนสุข กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
15 เด็กหญิงศศิธร บุญสาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
16 เด็กชายอิทธิพล พูลเพิ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
17 เด็กชายวชิรวิช สายทอง กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
18 เด็กชายดนัย เหล่าพร กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
19 เด็กชายพลวัต ธัญเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
20 เด็กชายวรภัทร แซ่เตียว กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
21 เด็กชายเอกวัฒน์ ชิวชวด กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
22 เด็กชายนวพล กิจวณิชนิยม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
23 นายธชกร นิติเสถียร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
24 เด็กชายรวิสุต กาสา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
25 เด็กชายพุฒิพงษ์ ชูติรัมย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
26 นายธชกร นิติเสถียร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
27 เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 นักเรียน
28 นายชนะพันธ์ เอี่ยมแสนสุข กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1-6 ครูผู้สอน
29 เด็กชายชาตรี บัวสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
30 นายธีรพงษ์ บางหลวง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
31 นายนพวัตร อินทรชิต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
32 นายสักกะ โยติง กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิงกัลยา บุญลา กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
34 นายธีรพงษ์ บางหลวง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
35 เด็กชายธนปัญญา ชำนาญเขตกิจ กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
36 นายนพวัตร อินทรชิต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
37 เด็กชายธนากร จุนมุสิ กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
38 เด็กชายภูริพัฒน์ สุนทร กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
39 เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
40 เด็กหญิงภัณฑิรา สุระคำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงกนิษฐนันท์ แก้วเจริญศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
42 นายนพวัตร อินทรชิต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วาทวงศ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
44 เด็กชายธวัชชัย จันทร์เทียน กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
45 นายสักกะ โยติง กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
46 เด็กชายนวชล ช้างชุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
47 เด็กชายศุภกิตติ์ ปานกล่อม กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
48 เด็กชายวทันยู เสือแดง กำแพงเพชร เขต 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
49 เด็กหญิงพัณพษา ยาโณ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
50 เด็กหญิงจิรัชญา กลางพิมาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวขวัญจิต บัวบาน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
2 เด็กหญิงรวิสรา โมกมัน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
3 เด็กหญิงวรรณฤดี ศรีผ่องใส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงวาสนา กิ่นเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
6 นางสาวสุวนันท์ สุริแสง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เที่ยงธรรม กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
8 เด็กชายศุภฤกษ์ เฉยปัญญา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
9 นางภรภัทร ขวัญนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
10 เด็กชายเดโช สมอนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
11 นายอานนท์ ขาวจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
12 นางสาวสุดารัตน์ เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
13 เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุตรสีทา กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
14 นางสาวปัทมาภรณ์ หญ้าลาภ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงศรัณยภัทร ราชมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงสุธารัตน์ นาคพรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
17 เด็กชายศตายุ ไม้แดง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงชญานิศ ไชยมงคล กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
19 นายอานนท์ ขาวจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
20 นายอานนท์ ขาวจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงศศิวิมล โสมาลีย์ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
22 นางภรภัทร ขวัญนาค กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
23 นางภรภัทร ขวัญนาค กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
24 เด็กชายสิราภัทร คลังวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
25 เด็กชายพีระพัฒน์ เอมสิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
26 เด็กชายณัฏฐพล มีศรีสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
27 นางสาวสิริพร สังคง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
28 เด็กหญิงกฤติยาณี อินพหล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
29 เด็กชายจตุรพร แป้นเม้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
30 เด็กชายพิเชษฐ์ มะยมหิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
31 เด็กหญิงกรกัญญา อุดมสุข กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
32 นางสาวสุดารัตน์ เมฆี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิงภูฟ้า ด้วงสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
34 เด้กหญิงอนัญญา พลาพล กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
35 นางสาวอังคณา เจริญศิลป์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
36 เด็กชายณัฐนันท์ นุ่มเกลี้ยง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
37 เด็กชายศุภกร นุ่มเกลี้ยง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
38 เด็กหญิงฐิติวรดา เภดาร กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
39 นางธนารีย์ อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
40 เด็กหญิงสุพิชชา สิทธิการ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
41 นางสาวขวัญชีวา เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
42 เด็กหญิงกานดา เศรษแสงศรี กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
43 นางสาววาสนา จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
44 เด็กหญิงวีราภร เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
45 เด็กหญิงภัทรวรรณ ทาลุมพุก กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
46 นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
47 ด.ญ.อุษณีย์ ถมทอง กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
48 นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
49 เด็กหญิงณัฐิชา พลอาชา กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
50 นางกิกติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
51 เด็กหญิงกรกมล อุดมสุข กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
52 นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
53 เด็กชายสิรดนย์ สระแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
54 นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
55 เด็กชายพรภวิษย์ ชูแผ้ว กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
56 เด็กหญิงเกศสุดา บดีรัฐ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
57 นางสาวศรัญญา เดือนไธสง กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
58 เด็กหญิงศุภาพิชญ์​ จิต​จักร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
59 เด็กหญิงณิชกานต์ มอญอภ้ย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
60 นายกิตติ บดีรัฐ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
61 เด็กหญิงดุษยา ถมทอง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
62 ด.ช.ญาณพัฒน์ มีสุข กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
63 นางสาวปราณี มาน้อย กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
64 นางสาวปราณี มาน้อย กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
65 เด็กหญิงอภิณห์พร มุกดา กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
66 นางสาวสุริสา แจ่มหม้อ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
67 เด็กหญิงวารุณี ภู่จีน กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวสุริสา แจ่มหม้อ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงเกษสุนี เสวนิจ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
70 เด็กหญิงพุฒิธาดา อุตมกุล กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
71 เด็กชายธนวัฒน์ ไชยน้อย กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
72 เด็กหญิงปิยะภัทร เกษร กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
73 นางสาวสุริสา แจ่มหม้อ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) ครูผู้สอน
74 นางสาวสิริพร สังคง กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
75 นางบุญหลั่น อินทพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
76 นางสาวสิริพร สังคง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
77 นายเสกสรรค์ นาคพรม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
78 เด็กหญิงอารยา ทาปัน กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
79 เด็กหญิงกชพร สุภาพรหม กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
80 นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
81 นางสาววันวิสาข์ กระต่ายทอง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
82 เด็กชายบูรพา รอดเขียว กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
83 เด็กชายธีรพงษ์ ฝั้นเลิด กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
84 เด็กชายธนกร กัลพฤกษ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
85 เด็กหญิงพิมพ์ลดา กลิ่นกุหลาบ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
86 นางสาวสุวนันท์ สุริแสง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
87 นางสาวชุติมา เชื้อกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
88 เด็กชายรณชัย บุญเสริม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
89 เด็กหญิงกัลยา ครุธแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงจารุวรรณ ถาวร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
91 นายเอกกฤษ ขะมันจามร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
92 นายเอกกฤษ ขะมันจามร กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
93 นางสาวดวงพร รักษ์สิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
94 เด็กหญิงศิริภัสสร คำชู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
95 เด็กหญิงภัทรธิดา แสนมาตย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
96 เด็กหญิงชนัญชิดา เภดาร กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
97 เด็กหญิงอารยา สักายะกรมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
98 เด็กหญิงรุจิวรรณ เฮงตระกูลเวนิช กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
99 เด็กหญิงสุชาวดี ชัยมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
100 เด็กหญิงวีรณัฐา ตุ่นแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
101 เด็กหญิงอัญญานี นิลน้ำเงิน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
102 เด็กหญิงพิชญาพร ทองธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
103 เด็กหญิงจิรัชญา ปัตถาทาสูง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
104 เด็กหญิงมติมนต์ อินยัง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
105 เด็กหญิงสุภัสสร ยิงรัมย์ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
106 เด็กหญิงพิมลดา พรมเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
107 เด็กหญิงเบญญาภา อุ่นเมือง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
108 นายสงกรานต์ อิ่มคำ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
109 ว่าที่ร้อยตรีสุภาพร สิทธิการ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
110 เด็กชายปรเมธ เกษร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
2 เด็กชายกันตพิชญ์ ตันติวัฒนวัลลภ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
3 นางนงลักษณ์ อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
4 นางเพลินตา กำแพงจินดา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 นางยุวดี พิลาถ้อย กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 นางสาวจินตนา แสนเพชร กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงประกายมาศ อุส่าห์ดี กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ภูมิเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
9 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจตะนะเสน กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงพรพิมล เพ็งเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 เด็กหญิงชนิตา ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
12 นางมาลิณี กองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงปุญณภัทร เพิ่มพูล กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
14 นางมาลิณี กองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
15 เด็กหญิงวนิดา วัตทา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
16 นางสาวชมพูนุช โตนุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
17 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงธัญกมล สมานใจ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
19 เด็กหญิงพิมาดา จุนทะสี กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
20 เด็กหญิงวรวรรณ มานอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
21 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณะ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
22 นางเพชรดา อินทรสุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
23 เด็กหญิงสุภาลักษณ์ บุญวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
24 นางเพชรดา อินทรสุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
25 เด็กหญิงณัฐนรี เดชอุดม กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
26 นางสาวมาริสา กาแดง กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
27 เด็กหญิงทิยดา วรเดชธิติเดชา กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
28 นางสาวจันจิรา ผลสุด กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
29 นางสาวจันจิรา ผลสุด กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
30 เด็กหญิงพัชรินทร์ คามเขตร์ กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
31 เด็กหญิงกรวรรณ ต่างประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
32 นางยุวดี พิลาถ้อย กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
33 เด็กหญิงนภัสวรรณ คงฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
34 นางยุวดี พิลาถ้อย กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
35 นายธนพล แสนวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
36 เด็กหญิงพิชญาภา กมลสาร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
37 เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวิชัยลำพรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
38 นายธนพล แสนวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
39 เด็กหญิงชลนิชา เสน่ห์จันทร์ฉาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
40 นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
41 เด็กหญิงเบญญาพร สุริทัย กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
42 เด็กชายณัฐภัทร สุขอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงอธิชา เหมือนแสง กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
44 เด็กชายสิรภพ แสงเพชร กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
45 นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
46 เด็กชายศักดิ์ติยา คำรังษี กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
47 เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีจันทร์กลัด กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
48 เด็กหญิงญานิศา วรฉัตร กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
49 นางมาลิณี กองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
50 นางนงลักษณ์ อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงกรรณิกา พุทธา กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
52 เด็กชายพีรพัฒน์ ปั้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
53 เด็กชายพชรดนัย เขม้นกิจ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
54 นางสาวสุพัตรา สนนอก กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
55 นางสุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
56 เด็กหญิงพรพรหม สังข์กนิษฐ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
57 นางสุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
58 เด็กหญิงรินรดา วงค์นิคม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
59 เด็กชายศิรวิทย์ ปั้นทอง กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
60 เด็กหญิงชลดา มากทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
61 เด็กหญิงสุภาพร น้อยทอง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
62 นางสุรีย์พร แสนแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
63 เด็กหญิงนัชชา วรฉัตร กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
64 เด็กหญิงศศิประภา เทวรักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
65 เด็กชายภาสกร แก้วโสภณ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
66 นางสาวมาริสา กาแดง กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
67 นางเพชรดา อินทรสุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
68 นางมาลิณี กองทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
69 นางสาวจันจิรา ผลสุด กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
70 นางสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) ครูผู้สอน
71 เด็กชายกันติทัต ฟักทอง กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
72 เด็กหญิงปริญาภัทร จันทร์ทะนิด กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
73 เด็กชายพัสกร บัวเหม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
74 เด็กชายปัญญา เงินประกายรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
75 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณะ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
76 นางรุ่งรัตน์ ตันติวิไล กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3) นักเรียน
77 เด็กหญิงเบญญาภา สุริทัย กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
78 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณะ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
79 เด็กชายชนกานต์ ซ้อนซุย กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
80 เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญปั่น กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
81 นางสาวจินตนา ชื่นฉ่ำ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
82 เด็กหญิงกฤติมา สัมมารัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
83 เด็กหญิงนัดชา อินประสิทธิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
84 นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
85 เด็กชายภัทรดนัย หล้าไทยสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
86 Miss Febe Bibiolata กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
87 เด็กหญิงดวงมาลัย ต่างประเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
88 เด็กชายรติภัทธิ์ พัชรศักดิ์สกล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
89 นางสาวจินตนา ชื่นฉ่ำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เชียงสีทอง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
91 เด็กชายฐิติวัฒน์ คนยงค์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
92 เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์หา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
93 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
94 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
95 นางพิราภรณ์ ยังสุข กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
96 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อารีประชาภิรมย์ กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
97 นางพิราภรณ์ ยังสุข กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
98 เด็กหญิงสุพิชญา คำแพงศิริรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
99 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
100 เด็กชายฉัตพล โกวิทย์ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
101 เด็กชายธีรศักดิ์ สานิชวรรณ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
102 เด็กชายศุภกิตติ์ สมานใจ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
103 เด็กชายพีรชา อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
104 เด็กชายชัยทัศน์ ประเสริฐพรศรี กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
105 เด็กชายศุภวิชญ์ สาครพิพัฒน์ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
106 นายสุทธิพร โพธิ์เจริญ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
107 นางสาวมัญชุสา อินทร์ประดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
108 นางพิราภรณ์ ยังสุข กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
109 เด็กชายวรรณเฉลิม โกวิทย์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
110 เด็กหญิงณิชานาฎ เอกศิริ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
111 นายสุทธิพร โพธิ์เจริญ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
112 นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
113 เด็กชายอิทธิพล ไพรสันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
114 เด็กหญิงปัญจมาพร ตันติพูลผล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
115 นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
116 นางสาวบุณยรัตน์ โพธิ์เสือ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
117 นางสาวจิตรลดา กระต่ายจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
118 นางสาวภาณี แสนเสนาะ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
119 เด็กหญิงนิชาภัทร หอมรื่น กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
120 นายเฉลิมพล ชมพิกุล กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายวรวิทย์ เขียวน้อย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
2 เด็กชายวรธันย์ ปั้นมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
3 นางสาวลัคณา วงษ์สุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
4 เด็กหญิงชญานุตน์ ปกครอง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงฉัตรสุดา ปัญญา กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
6 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงณัฎฐณิชา มาตยาคูณ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
8 เด็กหญิงพิมพกานต์ ไทยสุชาติ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
9 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงศุภลักษณ์ เสือดี กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
11 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
12 นางสาวแพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงวิจิตรา สิสาริกรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
14 นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
15 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เข็มสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงชนิกานต์ พากิโต กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
17 นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ครูผู้สอน
18 ด.ญ รัตนาภรณ์ จุลกลับ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
19 นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ครูผู้สอน
20 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ขวัญใจ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
21 เด็กชายวุฒิภัทร นาคะมงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
22 เด็กหญิงอินธิรา ชมภูโภชน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
23 นายณัฐวุฒิ พลอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
24 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
25 นายณัฐวุฒิ พลอยศรี กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
26 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
27 เด็กชายกิตติภพ กันเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
28 เด็กชายธีรธร แสงทวี กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
29 เด็กหญิงอรษา ฤหรมย์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
30 นางสาวภาวิณี วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
31 เด็กชายศุภกร เกษมสุข กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
32 นางสาวแพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
33 เด็กชายธนกฤต จันทร์ทวี กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
34 นางสาวแพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
35 เด็กหญิงปจันทร์จีรา บัวบุญ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
36 นางสาวภาวิณี วัฒนพรหม กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
37 เด็กชายพลภูมิ ทับทิมเมือง กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
38 นางสาวแพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
39 เด็กหญิงกนกนิภา เปกไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
40 เด็กหญิงณัฐพร คินไธสง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
41 นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
42 นางสาวแพรวนภา ไพสันเทียะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
43 เด็กหญิงปิยธิดา เจริญยศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
44 เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์เดช กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
45 เด็กชายพุทธิศักดิ์ ภานุรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
46 ด.ช อัจริยะ สิทธิบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
47 นายต้อม คุตชนม์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
48 นายต้อม คุตชนม์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
49 เด็กหญิงสาธิตา เมืองแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
50 นายก้องภพ ภาคเพียร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
51 นางสาวสิริพร เข็มเพ็ชรโต กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
52 นายกิตติ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
53 เด็กหญิงวลัยภรฬ์ บุญลี กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
54 เด็กหญิงสุธาวัลย์ อุไรวงษื กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
55 นางสาวนิษฐา โสภามา กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
56 นางสาวปราณี น้อยม่วง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
57 เด็กชายรชต กิจจา กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
58 เด็กชายวรวิทย์ เขียวน้อย กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
59 เด็กชายรัฐภูมิ โนนไธสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
60 เด็กชยสิทธิชัย ยิ้มน่วม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
61 เด็กหญิงอริญรดา ชำรัมย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
62 นางสาวเกศรินทร์ รัศมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
63 นางณัฐนรี บุญลี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
64 เด็กหญิงนปภัช รุ่งรังสร้อย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
65 เด็กชายชนัดพล โตพัญญะ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
66 เด็กชายปัญญากร ปานโยมา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
67 เด็กชายอัษฏาวุธ ทองแกมแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
68 นายต้อม คุตชนม์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงพิชชาภา บุญอภัย กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
70 นางสาวลัคณา วงษ์สุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
71 เด็กหญิงธนธรณ์ พึ่งกล่อม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
72 ด.ช เชิดชัย พลสงคราม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย นักเรียน
73 นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย นักเรียน
74 ด.ญ รัตนาภรณ์ จุลกลับ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
75 นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมชูกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง นักเรียน
76 เด็กหญิงกรองทอง ลมไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
77 เด็กหญิงสุประวีณ์ บุญล้อม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
78 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
79 เด็กหญิงวรรธนันท์ แสนทวี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
80 เด็กหญิงวรรธนีย์ แสนทวี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
81 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
82 นางสาวลัคณา วงษ์สุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
83 นางสาวเกศรินทร์ รัศมี กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
84 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
85 เด็กหญิงรวิสรา นิตไธสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
86 เด็กหญิงคงขวัญ ชูรอดภัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
87 เด็กหญิงเขมินทรา กิ่งหอม กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
88 เด็กหญิงณะฐวดี หิงคำ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
89 เด็กหญิงกมลวรรณ บุดชา กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงนริศรา แสงสว่าง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
91 เด็กหญิงศุภากร เกษวิริยะการ กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
92 เด็กหญิงฐิติมา จิตต์สูง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
93 เด็กชายวุฒินันท์ สูงปานเขา กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
94 เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกษมจิตร กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
95 เด็กหญิงกาญจนาพร เขียวอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
96 เด็กหญิงแพรวา วรรคไธสง กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
97 เด็กกหญิงกัญญาภัค สังข์นาค กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
98 เด็กหญิงอภิรญา รักสงวน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
99 นายกิตติ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
100 นายกิตติ บุญเถื่อน กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
101 เด็กชายศิรสิทธ์ มหาสนิท กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
102 เด็กหญิงรุ่งนภา คำศรี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
103 Miss Gao Shuang กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
104 เด็กชายพชรพล สุวรรณศิริ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
105 เด็กหญิงกุลณัฐ รัชตรุ่งโรจน์กุล กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
106 นางสาวสุภาพร กระมล กำแพงเพชร เขต 1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
107 เด็กหญิงสตรีรัตน์ จิตติวรางกูล กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
108 เด็กหญิงสุทธีกานต์ หวังพิทักษ์วศ์ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
109 นางสาวิษฐา โสภามา กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
110 เด็กหญิงพิชชาภา บุญอภัย กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
111 เด็กหญิงปาณิสรา หนูทอง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
112 เด็กหญิงญาณิศา สุขมาก กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
113 เด็กชายพัทธดนย์ พองทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
114 เด็กชายนันทการ เขียวขำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
115 ด.ญ.ดวงแก้ว อ่อนขำ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
116 ด.ญ.วิภาพร รินทไชย กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
117 ด.ญ.จุฑาทิพย์ การจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
118 นางสาวเกษร ชูเชิด กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
119 ด.ญ.ปาลิตา ธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
120 ด.ญ.จรัญญา สีทาโฮม กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
121 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
122 นางสาวเกษร ชูเชิด กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
123 ด.ช.ณัฐมณฑน์ ดอกบัว กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
124 นางสาววาสนา เจริญชัย กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
125 ด.ญ.ฐิตินัน สารีสุข กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
126 เด็กชายรชต กิจจา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
127 เด็กหญิงวีรดา จันทร์วิมล กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
128 เด็กชายกิตติพัศ แก้วหล้า กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
129 เด็กชายอภิสิทธิ์ โตฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
130 เด็กชายอภิสิทธิ์ สะสันติ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
131 นายสุรินทร์ ฉุนฉ่ำ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
132 เด็กชายสคุณ พันธ์สมบูรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
133 เด็กชายปุญญพัฒน์ ใจขันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
134 นายก้องภพ ภาคเพียร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ครูผู้สอน
135 เด็กหญิงฉณัฎชนน ตัวมูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
136 เด็กหญิงมณีรัตน์ เงินอาจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง นักเรียน
137 นายก้องภพ ภาคเพียร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
2 เด็กชายนฤเบศร์ แก้วบุญศรี กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
3 เด็กชายกรเมศร์ เสมอจิตร กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงณัฐพร นิพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงธัญย์ชนก สินชะวา กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 เด็กหญิงศศิชา หงษ์ดำเนิน กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
7 เด็กหญิงอภิญญา สาที กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
8 นางภาณุมาศ โยติง กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธิ์นางดำ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงสุจิรา ด้วงไร กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
11 เด็กหญิงจิรวดี พรหมจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
12 เด็กหญิงสุพิชญา หงษ์ดำเนิน กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงอริสรา สิทธิไกร กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
14 เด็กหญิงศจิรัชญา คุ้มอยู่ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
15 เด็กหญิงอริษา ดำสนิท กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
16 นางสาววรัญญา ทิพย์วิชัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
17 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
18 นางสาวศตพร สุ่มเงิน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
19 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
20 เด็กชายศิรวิชญ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
21 นางสาวยุพา งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กหญิงวิภาวี เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
23 นางวรรษนันท์ ชัยวณิชย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
24 เด็กหญิงพิชญภา เพ็ชรหิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
25 เด็กหญิงชนกปุณณาสา ดามาพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
26 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กหญิงนวิยา ท้าวโพธิ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
28 นางตัตติยา งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
29 นางดนิตา ศรีเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
30 เด็กหญิงฐานิกา อุ้ยเป้า กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
31 เด็กหญิงรัญชนา ทับภู กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
32 เด็กหญิงวรรณรดา ฉลาด กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
33 เด็กหญิงจารวี พรหมศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
34 นางสาวเสาวนีย์ ทั่งศิริ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
35 นางสาวสุพรรณี นาคเมือง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
36 เด็กชายศุภกร สร้อยนาค กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
37 เด็กหญิงณัฐรินีย์ บุกบุญ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
38 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา โกสุม กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
39 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
40 เด็กหญิงพราวชมพู พรมประดิษฐ์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
41 เด็กหญิงพิชญาภา โตแป้น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงภัทรธิดา ครุธานุชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
43 เด็กชายเอกราช สุขจิตร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
44 เด็กชายภูสิทธ์ จันทวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
45 เด็กชายธรณ์ธันย์ พานิชผล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
46 เด็กชายรัชตะ คลังเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
47 เด็กหญิงอภิชญา วายุครุฑ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
48 เด็กหญิงนัทธมน เจริญรส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
49 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
50 เด็กชายสุวรรณภูมิ คชฤทธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
52 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
53 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
54 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงชลธิชา สุขพินิจ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
56 เด็กหญิงธนัทอร พิลาถ้อย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
57 เด็กหญิงณัฐนรี อิ่มเนย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงศุภัชญา แสวงมิ้ม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
59 นายมงคล วิชัยวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) ครูผู้สอน
60 เด็กชายปุญญพัฒน์ คนค้า กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
61 เด็กหญิงธรรมภรณ์ ประสิทธิ์เกตุกรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
62 เด็กหญิงทัศนีย์ แสงเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
63 เด็กหญิงขนิษฐา มงคลไซ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
64 เด็กหญิงกนกวรรณ โอภาส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
65 เด็กหญิงโชตินภา ธูปขำ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
66 เด็กหญิงพอเพียง จันทร์ละมูล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
67 เด็กหญิงกวิสรา จัดกสิการ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
68 เด็กหญิงชนกานต์ ผิวพรม กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
69 เด็กหญิงพรชิตา คงเรื่อง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
70 เด็กหญิงกรวรรณ โอภาส กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
71 เด็กหญิงอัยยาวีร์ อ่อมอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-6 (ไม่เกิน 20 คน) นักเรียน
72 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
73 เด็กหญิงเมษากานต์ ศิริสลุง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
74 เด็กหญิงซารีมา วงค์สุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
75 เด็กหญิงวรรณวิษา แสนรักษา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
76 นางสาวยุพา งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
77 เด็กหญิงพัณณิตา สายสินธุ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
78 นางสาววรัญญา ทิพย์วิชัย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
79 เด็กหญิงธรรมขันธ์ พึ่งเจียม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
80 เด็กชายศรัณยู สุขจิตร กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
81 เด็กชายฐิติโชติ นิพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
82 เด็กหญิงกรรทิณี คุ้มแวง กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
83 นางสาวสมปอง เสือสิงห์ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
84 นางสาวศตพร สุ่มเงิน กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
85 นางสาวอัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
86 เด็กหญฐิติมา แก้วกมล กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
87 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุพัฒน์ สาริมา กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
88 นางสาวดวงเดือน ฉิมมา กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
89 เด็กชายณัฏฐ์ธฤต พงษ์เขตการณ์ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
90 นางลัดดาวรรณ พานิชผล กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
91 เด็กหญิงภัทรภร ปริภัณทาภรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
92 นางพัชรี ชลพิทักษ์ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
93 นางสาวฐิติมา เกตุภูษา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
94 เด็กหญิงเอมมิกา พูกันแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
95 นางสาวยุพา งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
96 นางวิไลพร เอี่ยมอิน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
97 เด็กชายปฏิภาณ บุญมาเกิด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
98 เด็กหญิงอนิญชนา พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
99 เด็กชายธรณ์ธันย์ พานิชผล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวซออู้ ป.1-6 นักเรียน
100 นายมงคล วิชัยวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวซออู้ ป.1-6 ครูผู้สอน
101 เด็กหญิงศิริกร แก้วการไถ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
102 เด็กชายพีรพัฒน์ ปิ่นทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
103 เด็กหญิงบุษกร ศรีทรงแสง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
104 นางสาวภัชษนัญท์ พิมมี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
105 เด็กชายวรรธนัย พิลา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
106 เด็กหญิงลภัสรดา พราหมนุช กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
107 เด็กหญิงพนิตพิชชา เพชรช่วง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
108 เด็กหญิงสันต์ฤทัย เขียวเหลือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
109 เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีภัทรนิธิกุล กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
110 นางสาวสุพรรณี นาคเมือง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
111 เด็กชายพิริยกร ศุภกิจเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
112 เด็กหญิงณัฐญาพร ส่องสว่าง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
113 นางสาวพัฒน์นรี นิลนัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
114 นางสาวศตพร สุ่มเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
115 เด็กชายณฐกร แสงศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
116 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พูนสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
117 เด็กหญิงขวัญชนก ภิรมย์คล้อย กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
118 เด็กชายนฤพนธ์ เนียรภาค กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
119 นางดนิตา ศรีเทศ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
120 นางสาวอัมพร งิ้วลาย กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
121 เด็กชายธนวัฒน์ สินศิริ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงชนม์นิภา แพทย์วงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
2 เด็กหญิงกันต์ธิดา แก้วสะแสน กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
3 นางสาวเหมือนฝัน ภูมิประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
4 เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีอนันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
5 เด็กหญิงพันธิตรา ภูโว้ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
6 เด็กหญิงชลิตา สันป่าเงิน กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
7 เด็กหญิงชนิสรา มะหิชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
8 เด็กหญิงปิญากร กอประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
9 เด็กหญิงพรทิพา ภู่กำจัด กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
10 นางสาวหทัยชนก ละออ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
11 เด็กหญิงทิพรัตน์ ครูเล่งกี่ กำแพงเพชร เขต 2 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
12 เด็กหญิงอรปรียา หมื่นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
13 นายภานุ กรานต์พรมมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
14 เด็กหญิงอนุธิดา อยู่เกิด กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
15 เด็กหญิงวรัชยา พรมท้าว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
16 เด็กหญิงเจนจิรา พาเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
17 นายภานุ กรานต์พรมมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
18 เด็กชายธนพนธ์ พรมท้าว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
19 เด็กหญิงพิชญาภา หน่ายรักษา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
20 นางสาววันวิสา กลิ่นผึ้ง กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
21 นางสาวรอกีเย๊าะ เยาะนิแม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
22 เด็กชายธีรดนย์ รอตสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
23 เด็กหญิงภาวินี ต๊ะวัน กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
24 นางสาวกฤษญา โชคดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
25 เด็กหญิงสุธีวรรณ สมเนตร์ กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
26 เด็กหญิงศศิธร หม่วยนอก กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
27 เด็กหญิงทิพนาถ อภัยภักดี กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
28 เด็กหญิงแพรวา ดวงทองมา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
29 เด็กหญิงอาทิตกาญจน์ บุตรประสาร กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
30 เด็กหญิงอภิชญา การะภักดี กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
31 นางสาวปฏิญญา วรรณา กำแพงเพชร เขต 2 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
32 นางสาวศุภานัน ศรีประทุม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
33 เด็กหญิงนภัสรพี จันทร์จร กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
34 เด็กหญิงอารีวรรณ ละออ กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
35 นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
36 นางละเมียด อินอ่อน กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 ครูผู้สอน
37 นายนพรุจ บัวฉิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ครูผู้สอน
38 เด็กชายสรวิชญ์ ทองมี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย นักเรียน
39 นายนพรุจ บัวฉิม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ครูผู้สอน
40 เด็กหญิงวรรณกานต์ สุริต กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นักเรียน
41 นางวัฒชิรา ประเสริฐดี กำแพงเพชร เขต 2 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6 นักเรียน
42 นางสาวกฤษญา โชคดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
43 เด็กหญิงมลณิกา สุวรรณวิริยะ กำแพงเพชร เขต 2 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
44 เด็กชายภัทร ปุฤทธิพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
45 เด็กหญิงศิริพร คะทาวุธ กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
46 นางสาวลลิตา กาหา กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
47 นางสาวนิรัชรา อาคูน กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
48 เด็กหญิงกัญชพร ปัทมาลัย กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
49 เด็กชายปองคุณ ปาลัว กำแพงเพชร เขต 2 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
50 เด็กหญิง สุธิตา กองมล กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
51 นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
52 เด็กหญิง ศศิธร ทองจิตติ กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
53 นางสาวชนิดาภรณ์ โพธิ์บัตร กำแพงเพชร เขต 2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
54 เด็กหญิง ภัชชกร มาตอุดม กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
55 นางสาวพนิดา จันดาแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
56 เด็กหญิง แพรวา กลิ่นนุ่ม กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
57 นางสาวพนิดา จันดาแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
58 เด็กหญิงพรรณปพร เจียรนัยกุลวานิช กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
59 นางสาวจิราภรณ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
60 เด็กหญิง ฐิติภา ทิพโอสถ กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
61 เด็กหญิง ณัฐวรา พิมสอน กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
62 นางสาวพนิดา จันดาแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
63 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองมี กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
64 นางสาวฐานมาศ บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
65 เด็กหญิงพัชรภร จันทศร กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
66 นางสาวฐานมาศ บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
67 เด็กหญิงกรกนกพร จันทร์ทรง กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
68 เด็กหญิงธิตยา สีดาฟอง กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
69 เด็กหญิงศศิวิมล แสงอรุณ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
70 นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์คำ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
71 เด็กชายณัฏฐชัย พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
72 เด็กชายวรภพ หม่อนตะคุ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
73 เด็กหญิงนภัทรสรณ์ พุ่มฉัตร กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
74 นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์คำ กำแพงเพชร เขต 2 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
75 เด็กหญิงชยวณัฐ เวชสุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
76 เด็กหญิง อิศวรา หิรัญธนาพงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
77 นางสาวจิราภรณ์ พิลึก กำแพงเพชร เขต 2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) ครูผู้สอน
78 เด็กชายกฤชภากรณ์ เกษมะณี กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
79 เด็กชายธนัชพล คันศร กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
80 เด็กชายธีรพัฒน์ สีระวัด กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
81 เด็กชายพัทธพล อิวชาวนา กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
82 เด็กชายโยธิน อุณหชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
83 เด็กชายวันชัย ไพใหล กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
84 นายณัฐวุฒิ อาจสาลิกรณ์ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
85 เด็กชายชนินทร์ นวนิตย์วรานนท์ กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
86 เด็กหญิง กัลยาณิน เกตุสน กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
87 นางสาวดวงพร พริ้งไทยสง กำแพงเพชร เขต 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
88 เด็กหญิงญานิศา บุญทิม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
89 เด็กหญิงณิชนันท์ เหล่าเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงสิริกัญญา นาคอนันต์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
91 นางสาวกนกวรรณ เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
92 เด็กชายพงศพัศ มีล้น กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
93 เด็กชายภูรินท์ จันทร์เอี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
94 เด็กหญิงสุนิสา เหมือนแสง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
95 นางสาวดวงกมล มูลดวง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
96 นางสาวสุนิศา แซ่จ๋าว กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
97 เด็กหญิงจิรัชญา เพชรรุ่ง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
98 เด็กหญิงอภิชญา มีผิว กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
99 เด็กชายปุญญพัฒน์ ไกรพรม กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
100 เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร สุภวาล กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
101 นางสาวจริยา อินทศร กำแพงเพชร เขต 2 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
102 เด็กชายธนบดินทร์ รื่นรวย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
103 เด็กชายสุกฤษฏ์ หงษ์ทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
104 นายสุรชัย หาใจดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
105 เด็กชายจิรายุ แป้นจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
106 เด็กชายอนนท์ ประเทศไทย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
107 นายสุรชัย หาใจดี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
108 เด็กหญิงปริยาภัทร สังจุ้ย กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
109 เด็กหญิงพรรณภัค เจียรนัยกุลวานิช กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
110 เด็กหญิงริญญ์รภัส โภคินรัฐโรจน์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
111 เด็กหญิงวรินทร สิงหา กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
112 เด็กหญิงสุพิชญา ทองจิตติ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
113 นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
114 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชื้อจิตร์ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
115 เด็กหญิงจิรัชญา พูลแย้ม กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
116 เด็กหญิงชนัญธิดา กันเที่ยง กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
117 เด็กหญิงศรุตา ยวงศิริ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
118 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ทองเป๊ะ กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
119 นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี กำแพงเพชร เขต 2 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
120 เด็กหญิงธัญพิมล แท่งทอง กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
121 เด็กหญิงพัชรพร จันจอน กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
122 เด็กหญิงภัชฏาพร ทิพโพธิ์ศรี กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
123 เด็กหญิงสุลลิตา มีดี กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
124 เด็กหญิงอรญา บัวไข กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
125 นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม กำแพงเพชร เขต 2 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
126 เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูเจริญ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
127 เด็กหญิงกชกร เทาสี กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
128 นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
129 นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
130 เด็กหญิงทิพาพร ทองเลี่ยม กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
131 เด็กชายปุณณพัฒน์ ปรางค์นวรัตน์ กำแพงเพชร เขต 2 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
132 เด็กหญิงธัญชนก โกลา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
133 นางมณิสรา วงค์คร้าย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
134 เด็กชายธนวรรธน์ ภัสสรเจริญวงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
135 นางสาวอริสา ทองอัญชา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
136 เด็กหญิงโกลัญญา วิชัยวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
137 นางสาวศิรภัสสร พรอนันต์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
138 เด็กชายชยพล ยอดนครจง กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
139 นางสาวรอกีเย๊าะ เยาะนิแม กำแพงเพชร เขต 2 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
140 เด็กชายกิตติภัทริ์สิริ แสงกรุง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
141 เด็กหญิงรักษินาภรณ์ กล่ำทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
142 นางสาวรอกีเย๊าะ เยาะนิแม กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
143 เด็กชายณัฐพนธ์ เกิดแก้ว กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
144 เด็กหญิงชนิดาภา พลพันธ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
145 นางสาวลัดดาวัลย์ ชูราศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
146 เด็กชายปฐพี สินไพบูลย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
147 เด็กหญิงสิริเบญญาพร ปรางค์ศรีทอง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
148 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ สุธรรมา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
149 เด็กหญิงดวงพร ฤทธิ์รื่น กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
150 นางสาวลัดดาวัลย์ ชูราศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
151 เด็กชายคณพศ โคตรภูงา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
152 เด็กหญิงกานต์ธีรา โคตรภูงา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
153 นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
154 เด็กชายธนโชติ ทาสาย กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
155 เด็กชายอัฑฒกร แจ่มจันทร์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
156 นางสาวลัดดาวัลย์ ชูราศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
157 นางสาวช่อลดา ทองธรรมชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
158 เด็กชายภชรพล หมู่พยัคฆ์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
159 นางสาวจริยา อินทศร กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
160 เด็กชายอชิตพล แพทย์วงศ์ กำแพงเพชร เขต 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
161 เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์เกิด กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
162 นางสาวจริยา อินทศร กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
163 นางสาวรัชนีกร บุญน้อย กำแพงเพชร เขต 2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
164 เด็กหญิงนภสร ธานัง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
165 เด็กหญิงปรายฟ้า เขตกัน กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
166 เด็กหญิงภัทรนันท์ ตรีแจ่ม กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
167 นางสาวแคทรียา ผิวผ่อง กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
168 เด็กหญิงธีมาพร โรจน์สุวณิชกร กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
169 เด็กชายวชิรวิทย์ วิสุทธิเมธา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
170 นางสาวเกศินี พันธ์ภูมิ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
171 นายภากร ซ้อนทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
172 เด็กชายกิตตนัน เร็วอุไร กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
173 เด็กชายอัครชัย สุดใจ กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
174 นางสาวอัญชลี สามสาลี กำแพงเพชร เขต 2 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
175 เด็กหญิงนิชาพัชร์ พึ่งยา กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
176 นางสาวสุดารัตน์ สายสี กำแพงเพชร เขต 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
177 เด็กชายศุภกร โชคศรี กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
178 เด็กชายเทพทัตสหทัย อารีชาติ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย นักเรียน
179 นางสาวสาริน งามวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ครูผู้สอน
180 นางสาวสาริน งามวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
181 นายพาสุ งามวงษ์ กำแพงเพชร เขต 2 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 นายสมนึก ทองคำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
2 เด็กชายนันทวัฒน์ วัฒนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
3 นางสาวนิศารัตน์ ชัยมูล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
4 นางสาวสมฤดี ทองบุญเหมือน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
5 เด็กชายศรรักษ์ พวงทอง กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
6 เด็กหญิงณัฐณิชา นาคคุ้ม กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
7 เด็กหญิงจีระนันท์ ง้าวแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
8 เด็กหญิงณธิดา ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
9 นางสาวดวงตา จันทวาส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
10 นางสาวดวงตา จันทวาส กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
11 เด็กชายภาณุวัฒน์ แพ่งศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
12 นางวันเพ็ญ ม่วงงาม กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
13 เด็กหญิงชญานิน นาคชื่น กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
14 เด็กชายภัทรเศรษฐ์ นิธิชัยธนศิริ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
15 นางสาวกานดา มีฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
16 กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน ครูผู้สอน
17 เด็กชายเฉลิมพงษ์ เหล็กเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
18 เด็กหญิงศิริพร บางจั่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
19 เด็กชายลมเหนือ เกษมสุข กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
20 เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ้โซ้ง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
21 เด็กหญิงธิษณามดี อำมาตย์โท กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
22 นางสาวสมฤทัย บัวประเสริฐ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
23 นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
24 เด็กหญิงเมธาวิณี แมนไธสง กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
25 นางสาวสมฤดี ทองบุญเหมือน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
26 Ma Yubo กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กชายศิริวัฒน์ นุสนธ์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
28 เด็กชายกฤษณ์ สัหาพรม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
29 นายทนงศักดิ์ สุตะพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
30 นางสาวนิตยา จันทร์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
31 นายเจษฎาภรณ์ ฟักนาค กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
32 เด็กจิราภัทร วิฒนชัย กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
33 นางพัชราภา ใจหาญ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
34 เด็กหญิงปิยะธิดา อยู่สุขเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
35 เด็กหญิงนภัสรา ตาคะ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
36 เด็กชายยุทธนากรณ์ แย้มยงค์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
37 นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
38 เด็กชายศุกลวัฒน์ บรรดาศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
39 เด็กชายเตวิช ชะนะฟู กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
40 เด็กหญิงภัทรพร พูลเพียร กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงกัณญารัชม์ ดีพา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
42 เด็กชายวิชชากร เวชกร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
43 เด็กหญิงไอรินลดา ภู่ภีโญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
44 นางสาวพักตร์เพ็ญ อ้นเก้ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
45 นางวันเพ็ญ ม่วงงาม กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
46 เด็กหญิงพรพิมล เย็นฉ่ำ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
47 เด็กหญิงญานิศา กนกสิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
48 เด็กหญิงนิธินันท์ คงสัตรา กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
49 นางวันเพ็ญ ม่วงงาม กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
50 เด็กชายเจตนิพัทธ์ มะลิฉ่ำ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงอารีรัตน์ พันทะบุตร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
52 นางสาวพักตร์เพ็ญ อ้นเก้ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
53 นางวันเพ็ญ ม่วงงาม กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
54 เด็กหญิงณัฐธิดา จันวัตร์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
55 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บรรดาศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
56 เด็กหญิงวิชญาดา หมวกหล้า กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
57 เด็กหญิงกัญวรา ไม้แก้ว กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงลลิตา สุวรรณวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
59 นางสาวสุกัญญา จุลเวช กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
60 นางสาวรินทราย ปานแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
61 เด็กชายพชร น่วมนุ้ย กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
62 นายสมนึก ทองคำ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
63 เด็กชายพงษ์สุวัฒน์ บัวแช่ม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
64 เด็กชายธนาคม การะเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
65 เด็กชายภาณุกูล กาบินพงศ์ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
66 เด็กชายปฏิภาณชัย รัตนเมือง กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
67 เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวนวล กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
68 นางสาวกานดา มีฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
69 เด็กหญิงนวพร แสงเมล์ กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
70 เด็กหญิงธัญวรัฒน์ ฑีฆะสวัสดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
71 เด็กหญิงสุชานุช ทุมมี กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
72 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศฤงคาร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
73 เด็กหญิงธารวิมล ใจหงิม กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
74 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสาทเขตกรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
75 เด็กหญิงธารินทร์ บุญคง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
76 นางพัชราภา ใจหาญ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
77 เด็กชายสิรภัทร ทุมมี กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
78 เด็กหญิงปัทมา นุดดอนไพร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
79 เด็กหญิงกวินทรา ตรีกิดากร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
80 เด็กหญิงศรีสุดา ประสาทเขตกรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
81 นางสาวพักตร์เพ็ญ อ้นเก้ กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
82 เด็กชายอชิตะ จิรวัฒน์สุนทร กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
83 นายทนงศักดฺ์ สุตะพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
84 เด็กหญิงวิภาสิริ อินเพ็ชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 นักเรียน
85 เด็กชายทัตธน บุญมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
86 เด็กหญิงชาลิตา คำชา กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
87 เด็ฏฆญิงภัทราภรณ์ จันต๊ะวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
88 เด็กหญิงพิชชาภา บุญมี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
89 นางพัชราภา ใจหาญ กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) ครูผู้สอน
90 เด็กหญิงจารุณี ยอดวิถี กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
91 เด็กหญิงบัณณิตา คำฉิม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
92 เด็กหญิงนราพร พิมเพ็ชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
93 เด็กหญิงสิริวิภา จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
94 เด็กชายวิชชากร เตียเปิ้น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
95 เด็กชายราเมศวร์ จ้อยพิน กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
96 นางสมควร ผ่องแผ้ว กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
97 นางพัชราภา ใจหาญ กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
98 Mr.Dante Francisco Tradio กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
99 นางสาวสมฤดี ทองบุญเหมือน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
100 นางสาวเสาวภา อ้นชาวนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
101 นางชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
102 เด็กหญิงมณฑ์กาญจน์ บุญโชติ กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
103 เด็กหญิงปภาววรินทร์ พิริยะสกุลบัณฑิต กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
104 นางพัชราภา ใจหาญ กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
105 เด็กชายอัครพล เสือเนียม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
106 นางสาวเสาวภา อ้นชาวนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
107 นางสาวนิตยา จันทร์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
108 นายเจษฎาภรณ์ ฟักนาค กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
109 นายสมศักดิ์ จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 ครูผู้สอน
110 นายทนงศักดฺ์ สุตะพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
111 นายสมศักดิ์ จีนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
112 นายเจษฎาภรณ์ ฟักนาค กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
113 นายทนงศักดฺ์ สุตะพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
114 เด็กชายเตชสิทธฺ์ อ่วมเกิด กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
115 เด็กชายมาครโค ฟรานดราเกอร์ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
116 นางสาวนิตยา จันทร์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
117 Ma Yubo กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
118 นางชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กชายอภิภู แจ่มตระกูล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
2 เด็กชายปุญยวีร์ ปานสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
3 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
4 นายอภิญญา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 ครูผู้สอน
5 นางสาวฐิตินันท์ กุฏมหาราช กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
6 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
7 เด็กหญิงกัลยากร ก่ำมอญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
8 นางชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
9 เด็กชายกอบสุข โวหาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
10 เด็กหญิงฝ้ายคำ เวทีนันท์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
11 เด็กชายสงกรานต์ เอี่ยมภิรมย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
12 เด็กชายจิราสุ แสงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
13 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
14 เด็กชายฆฤณ สุวรรณ์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
15 นางสาวสุชาดา พลากร กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
16 เด็กหญิงวรณัน สุพรรณชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
17 นางสาวสุชาดา พลากร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
18 เด็กชายณัฏฐ์ ยะร้อม กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
19 เด็กหญิงพิมพ์นารา กำทอง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
20 นางสาวนวรัตน์ แดงทุ่ง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงเตชินี มีสวนทอง กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
22 นางสาวนวรัตน์ แดงทุ่ง กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
23 เด็กชายวิษณุ ธิปะตะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
24 นางสาวรมย์มณี ยะมะกา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
25 เด็กชายรัฐธรรมนูญ โยชนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 นักเรียน
26 นายอภิญญา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6 นักเรียน
27 นายอภิวัฒน์ เสนะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
28 เด็กชายชินวัตร รักพ่วง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
29 นางสาวอารีญา จูด้วง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
30 เด็กชายวงศกร คุณชื่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
31 เด็กชายชิษณุพงษ์ เขียวสนั่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
32 เด็กชายธนกร มหไพโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
33 นางสาวรุ่งณภา จันโทสถ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
34 เด็กหญิงนิรินทร์ หนูหา กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
35 เด็กหญิงผกามาศ สืบเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
36 เด็กหญิงกุลวดี เหง้าพรมมินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
37 นายอภิญญา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 ครูผู้สอน
38 นางสาวจารุวรรณ ปานสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
39 เด็กชายณัฐภัทร เกตุมี กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
40 เด็กหญิงมณีนุช พรมมา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
41 นางชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
42 เด็กหญิงสิราวรรณ สุดา กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
43 เด็กชายณัฐพงษ์ พรมมาตย์ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
44 นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
45 นางสาวสุชาดา พลากร กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
46 เด็กหญิงปัณณิตา ศรีวิจิตร กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
47 นางชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
48 เด็กหญิงภคมณ นุชรุ่งเรือง กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
49 นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
50 เด็กหญิงสาธิดา อินตา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงนิรชา หนองหลวง กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
52 เด็กหญิงสุนิสา ภู่สงค์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
53 นางสาวฐิตินันท์ กุฏมหาราช กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
54 เด็กหญิงพิชญาภา พงษ์ยินดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
55 เด็กหญิงภัทรสุดา เดชบำรุง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
56 เด็กหญิงธนพร อ่อนเพชร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
57 นางสาวฐิตินันท์ กุฏมหาราช กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
58 เด็กชายวีรพันธ์ สุพรรณชาติ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
59 เด็กชายพรพิพัฒน์ ศิลปะวิสุทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
60 นางสาวสุนิสา สังข์กลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
61 เด็กชายสิรวิชญ์ บางพาน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
62 เด็กชายเจษฎา คำไทย กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
63 เด็กชายจีรพัฒน์ แก้วมาต กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
64 เด็กชายกฤษณะ พันธ์ผง กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
65 เด็กชายอนุภาพ เกิดศรีพันธุ์ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
66 เด็กชายวัชรศักดิ์ พิญเพียร กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
67 เด็กหญิงธนกาญจน์ เมืองสังข์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 นักเรียน
68 นายอภิญญา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6 นักเรียน
69 นายภิญโญ เพ็งดา กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
70 นายวินัย กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
71 เด็กหญิงรสิตา ปานสุวรรณ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
72 .ดญ.ณัชมล จันทร์น้อย กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
73 เด็กชายสุรนาฏ ขอนทอง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
74 นางสาวฐิตินันท์ กุฏมหาราช กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
75 เด็กหญิงปณิตา ดาบัวพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
76 เด็กหญิงนิศารัตน์ หวนจิตร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
77 นางสาวฐิตินันท์ กุฏมหาราช กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
78 เด็กชายธนวิทย์ บัวนุช กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
79 นายปราชญา รัตนเจริญ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
80 นางชนภัทร กันยะมูล กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
81 นางสาวเบญจวรรณ กันดวง กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
82 เด็กชายสิริมงคล เกตุอ้น กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
83 เด็กชายอุฏฐา โชติพิสุทธิ์กุล กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
84 นายอภิญญา กล้าหาญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 ครูผู้สอน
85 เด็กหญิงสุกฤตตา อินเล็ก กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 นักเรียน
86 นางสาวสุภาพร คำอินต๊ะ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
87 นางสาวกัลยา สังขะหะ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
88 เด็กหญิงสิริยุพณ คุณชล กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
89 เด็กหญิงปณิตา ดาบัวพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
90 เด็กหญิงณิชชนก พูลบางยูง กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
91 เด็กหญิงนพรัตน์ กวักหิรัญ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
92 นางสาวรุ่งณภา จันโทสถ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
93 เด็กชายปกรณ์ศิริ ทองรวม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
94 นางสาวกาญจนา พลธุมาร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
95 นางสาวกาญจนา พลธุมาร กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงสรินยา สรฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
2 นางสาวมลทรา เสทะสิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
3 เด็กชายเฉลิมชัย เดชะผล กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
4 เด็กชายธีรวัชร์ ขันกสิกรรม กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นักเรียน
5 นางนิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
6 นางนิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) ครูผู้สอน
7 บุษกลภัส ไพโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 เด็กชายสิรภพ ต่อศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
9 นายวาทิตย์ บุญเพ็ง กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 ครูผู้สอน
10 เด็กหญิงพอเพียง ธรรมชีวัน กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
11 เด็กหญิงนภัสราภรณ์ พรมมะกุล กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) นักเรียน
12 เด็กชายปิติ ธิตะจารี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
13 เด็กหญิงอรณิชา สุชนกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
14 เด็กหญิงกรพินธ์ เทพบุตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
15 เด็กชายณฐกร ขวัญเพิ่มพร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
16 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
17 เด็กหญิงสุภาวิตา จันทขาว กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
18 เด็กชายกรวิชญ์ กำประทุม กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 (ทีม3 คน) นักเรียน
19 เด็กชายณัฐพงศ์ เสืออุดม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
20 นางนิตยา สร้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ครูผู้สอน
21 เด็กหญิงเบ็ญญาณัฐ เพ็งนิ่ม กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 นักเรียน
22 เด็กหญิงอภิญญา สีลาศัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
23 นายแรงชัย จุ้ยด้วง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 ครูผู้สอน
24 เด็กหญิงอัจฉราพร บุตรสิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
25 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จูด้วง กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
26 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่ลิ้ม กำแพงเพชร เขต 1 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ทีม3 คน) นักเรียน
27 เด็กหญิงธันยพร เจนจบ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
28 เด็กชายชโนทัย เที่ยงอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
29 นางณิชาภัทร์ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
30 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองฉาย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
31 นางสาวมุธิตา วระชินา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
32 เด็กชายธนภัทร กันแตง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
33 เด็กชายกฤษติพัฒร์ คำล่า กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
34 เด็กชายชยางกูร ยังใจ กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
35 นายแรงชัย จุ้ยด้วง กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
36 นางสาวสุนิสา ม่วงเนียม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
37 เด็กหญิงอริสา สีมาตา กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
38 เด็กชายบุรวิชญ์ มากสาคร กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
39 เด็กชายสิทธินันท์ กองกันภัย กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
40 นางสาวสุนิสา ม่วงเนียม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 ครูผู้สอน
41 เด็กชายอภิสิทธิ์ เหมทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
42 เด็กชายชาคริต สาหร่าย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
43 เด็กหญิงอริศรา ขันทองคำ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
44 นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนตา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
45 เด็กชายเชาวนาจ ยอดโยม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
46 นางสาวเพชรมณี บำรุงกิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
47 นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนตา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
48 เด็กชายปรัตวัฒน์ พงษกัด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
49 เด็กหญิงนิษฐกัญจน์ สวนม่วง กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
50 นางสุวิมล คุณ กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ครูผู้สอน
51 นางสาวเกศรา พะโยม กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
52 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ หาญอุไรพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
53 นางจิรภิญญา แหงมงาม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
54 นางสาวมุธิตา วระชินา กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ครูผู้สอน
55 เด็กหญิงมณทิรา ไทยแย้ม กำแพงเพชร เขต 1 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 นักเรียน
56 นางสาวชารีรัตน์ ทองทา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
57 เด็กหญิงวชิรญา คงคาวารี กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
58 เด็กหญิงวัชราภรน์ ทองอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
59 เด็กชายสหรัฐ ต่ายพูล กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
60 นางสาวชารีรัตน์ ทองทา กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
61 เด็กหญิงพนิตพิชา เอี่ยมวิบูลย์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
62 เด็กหญิงสุพัฒตรา ดำริห์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 เด็กชายชยานันท์ เจียมศักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
64 เด็กชายจิรภาส ช่างพินิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
65 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทองทา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
66 เด็กหญิงสุลักขณา แก้วเชิงค้า กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
67 เด็กหญิงศิริรัตนากรณ์ สุขสงค์ กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 นักเรียน
68 นางสาวตติยพรรณ หนองหลวง กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
69 นายแรงชัย จุ้ยด้วง กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 ครูผู้สอน
70 เด็กชายธัญธรณ์ มากคิด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
71 เด็กชายกฤติเดช เมือง ณ ศรี กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
72 นางสาวมัทนา ขัสเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
73 นางสาวมัทนา ขัสเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ครูผู้สอน
74 เด็กหญิงอันญานี พรามพิลา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
75 นางวิลาสินี เลิศไผ่รอด กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
76 เด็กชายอัครชา ปั้นทอง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
77 นางสาวจามจุรี พันโนฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
78 เด็กชายกฤษณ์ เสืออุดม กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
79 เด็กชายปัญญพัฒน์ พงษ์กัด กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
80 นางอรวรรณ ฉิมมั่น กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
81 เด็กชายประสพโชค คำสละ กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
82 เด็กชายพงษ์สันต์ ตติไตรสกุล กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
83 เด็กชายเตชิต กรณ์ทอง กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
84 นางสาวนงเยาว์ ภู่กัน กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
85 เด็กชายวีรภัทร ยิ่งมาก กำแพงเพชร เขต 1 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
86 นางสาวมาลินี อภัยภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
87 นางสาวเบญจมาศ แย้มทุ่ง กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 ครูผู้สอน
88 เด็กหญิงธนพร มีสกุล กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
89 เด็กหญิงชฎามาศ จงกสิกิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
90 ปานชนก เลี่ยมขาว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
91 เด็กชายวชิรพล คำเลิศ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 นักเรียน
92 เด็กหญิงฑิญาฎา จันทะโย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 นักเรียน
93 เด็กชายธนกร มีสกุล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย นักเรียน
94 พิมพ์พิดา อุดมรัตน์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
95 Zerah Katrina Solano กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 ครูผู้สอน
96 Zerah Katrina Solano กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
97 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
98 เด็กหญิงนภัทร มะลิวงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3 นักเรียน
99 เด็กหญิงอังศุมาลิน แสงทอง กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
100 เด็กชายศรันยู สินทร กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
101 เด็กหญิงทิพย์สุดา จินพละ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
102 นางสาวมาลินี อภัยภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
103 เด็กหญิงวรกาญจน์ หมีคุ้ม กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
104 เด็กหญิงณัฐญาภัทร์ จิณรักษ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
105 นางสาวมาลินี อภัยภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
106 นางสาวเกศรา พะโยม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
107 เด็กหญิงสุภัสสร ยอดมีกลิ่น กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
108 นายสราวุธ แย้มพลอย กำแพงเพชร เขต 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6 (4 บท) ครูผู้สอน
109 นางสาวธัญญามาศ เจนจบ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง ครูผู้สอน
110 เด็กชายจิรายุ น้อยพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานประกอบท่าทาง นักเรียน
111 เด็กหญิงพิชชาภา ครุวัฒนสกุล กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
112 นางณิชาภัทร์ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
113 เด็กญิงเบญจรัตน์ โตสิน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 นักเรียน
114 นางณิชาภัทร์ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
115 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 ครูผู้สอน
116 ดชสุริภัทร เมฆพยับ กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
117 เด็กชายณัฐนนท์ พัดแดง กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
118 เด็กชายธีระเมท เชษรักษา กำแพงเพชร เขต 1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 นักเรียน
119 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 ครูผู้สอน
120 เด็กชายณัฐชานนท์ ศรีลาจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
121 เด็กชายฉัตรชัย มากนิยม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 นักเรียน
122 นางสาวปัทมวรรณ เจาะจง กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
123 นางสาวนงเยาว์ ภู่กัน กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
124 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองอินทร์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
125 เด็กหญิงเวธกา พงษ์หวั่น กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
126 เด็กหญิงธนภัทร พวงทอง กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
127 เด็กหญิงอรกานต์ ปรีชาศุทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
128 เด็กหญิงพิราศิณี ศิริพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
129 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 ครูผู้สอน
130 เด็กชายชวกรณ์ เทแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
131 เด็กชายพงศกร ลือโสภา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6 นักเรียน
132 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
133 เด็กชายชยานันท์ ใจแปง กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
134 เด็กชายภ้ทรพล ดุลย์มา กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
135 เด็กชายพงศกร ยอดสิน กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
136 เด็กชายอัตเทพ วังหอม กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
137 เด็กชายณัฐพงษ์ ประวิเศษ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
138 เด็กชายวัชรพล ภู่เทศ กำแพงเพชร เขต 1 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 (ทีม 6 คน) นักเรียน
139 นางสาวจามจุรี พันโนฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
140 เด็กหญิงศุภาสินี น้อยทอง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
141 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
142 เด็กชายพัชรพล คงเกิด กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
143 เด็กชายณรงค์ อินเขตต์ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
144 เด็กชายสิทธิกิจ สอนอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
145 เด็กชายธนภัทร ศรีอุ่นดี กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
146 นายหิรัญ รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) ครูผู้สอน
147 เด็กชายนภทร สวัสดี กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
148 เด็กชายวีรภัทร์ เกษแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
149 เด็กชายกษิดิ์เดช กรณ์ทอง กำแพงเพชร เขต 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-3 (ทีม 6 คน) นักเรียน
150 นางจันดี รุกขชาติ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ครูผู้สอน
151 นางสาวมัทนา ขัสเกตุ กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ครูผู้สอน
152 เด็กชายชนะพล ขำเน่า กำแพงเพชร เขต 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 นักเรียน
153 นางณิชาภัทร์ เรืองอ่อง กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ครูผู้สอน
154 นางสาวศิรินภา ปัญญามณี กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
155 เด็กหญิงดารารัตน์ ประหยัด กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
156 เด็กหญิงกิติญาภรณ์ จำปาแดง กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
157 เด็กหญิงญาณิศา ยุรยาตร์ กำแพงเพชร เขต 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
158 นางสาวศิรินภา ปัญญามณี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
159 เด็กชายธีรภัทร ขันสู้การ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
160 เด็กหญิงอนัญพร ดิบดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
161 เด็กหญิงพิริสา ตั้งเขตการ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
162 นายปัญญา มิขุนทด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6 ครูผู้สอน
163 นางสาวนงเยาว์ ภู่กัน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
164 เด็กหญิงเพชรชมพู พิมจ่อง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
165 เด็กหญิงคุนัญญา นิลสาริกา กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
166 เด็กหญิงอชิรญา มั่นพุ่ม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
167 เด็กหญิงจิรัชยา เพ็งภู่ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
168 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
169 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
170 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พงษ์เจริญ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
171 นายปัญญา มิขุนทด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
172 เด็กหญิงพิชญา บุญล้ำ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
173 นางสาวเพชรมณี บำรุงกิจ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
174 เด็กหญิงภีรนันท์ เขียวเรือง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
175 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
176 นางทองพัน ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
177 นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เรืองฉาย กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
178 นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ เรืองฉาย กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) ครูผู้สอน
179 เด็กหญิงชัญญา ผ่องแผ้ว กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
180 เด็กหญิงณัฐณิชา คงดงเดือย กำแพงเพชร เขต 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 นักเรียน
181 เด็กหญิงปุณยาพร มีบัว กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
182 เด็กหญิงณิชาภา นาถ้ำพลอย กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
183 เด็กหญิงอริศรา ยอดยง กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
184 เด็กหญิงศิรดา พลอาจ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
185 เด็กหญิงธัญชนก มูลโมกข์ กำแพงเพชร เขต 1 เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน) นักเรียน
186 เด็กหญิงพิชญา บุญล้ำ กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ได้ลงทะเบียนแข่งขัน นักเรียน
187 เด็กชายศุภวัฒน์ มุกดา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
188 เด็กชายกิตติภูมิ สงขัย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
189 เด็กชายณัฐวฺุฒิ ขามเอี่ยม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
190 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
191 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ครูผู้สอน
192 เด็กชายธิติพงศ์ ยอดสุด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
193 เด็กหญิงอริศรา บุญโต กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 นักเรียน
194 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 ครูผู้สอน
195 เด็กหญิงวัลลภา แสงอรุณ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3 นักเรียน
196 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 ครูผู้สอน
197 เด็กหญิงพิมพ์สิริ กลัดเชยดี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6 นักเรียน
198 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ครูผู้สอน
199 นายมานะ ยมนา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ครูผู้สอน
200 เด็กหญิงพรพิมล ขัดสุข กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
201 นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
202 เด็กชายชีวานนท์ หนองหลวง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
203 Mrs.Kimberly Ann Atanante กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ครูผู้สอน
204 Mrs.Krist Rolyn Atanante กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ครูผู้สอน
205 นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ครูผู้สอน
206 Mrs.Kimberly Ann Atanante กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ครูผู้สอน
207 นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
208 Mrs.Kimberly Ann Atanante กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ครูผู้สอน
209 เด็กหญิงณัฐสุดา พึงไชย กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง นักเรียน
210 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เกตุแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
211 เด็กหญิงธนาภา ธูปขำ กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 นักเรียน
212 เด็กหญิงรัตนาวลี อินประยูร กำแพงเพชร เขต 1 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน) นักเรียน
213 เด็กชายพัฒนดนย์ อยู่ครอบ กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน นักเรียน
214 นางสาววิลาวัลย์ สมอนาค กำแพงเพชร เขต 1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ครูผู้สอน
215 นางสาวกนกวรรณ สุขทรัพย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
216 เด็กหญิงปภาวี แสนสิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
217 เด็กหญิงปุณญาฐิตา รัตนสกล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
218 เด็กชายพงศกร อยู่ยอด กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
219 เด็กหญิงอภิชญา มงคล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
220 เด็กหญิงพิมพิชศา เมืองโคตร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 นักเรียน
221 เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมโส กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
222 เด็กหญิงแพรวา ยิ้มเจียม กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด การแข่งขัน ตำแหน่ง
1 เด็กหญิงเกศกนก พินิจสาริกร กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
2 เด็กหญิงอารยา โสนอ่อน กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
3 เด็กหญิงวริศรา วรรณศรี กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
4 เด็กหญิงวริศรา ปัญญากาศ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
5 เด็กหญิงปณิตา มีศรี กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) นักเรียน
6 นางสาวราตรี กันจันทร์วงค์ กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
7 เด็กชายเจษฏากร โพธิ์ดี กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) นักเรียน
8 นางสาวแก้วตา รวมบุญคล้าย กำแพงเพชร เขต 1 ปั่นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
9 เด็กหญิงพัชราวดี ปั้นสุข กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 นักเรียน
10 นางสาวจุฑารัตน์ โตพุ่ม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) ครูผู้สอน
11 เด็กหญิงเมธาพร แสนชัยวงค์ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 นักเรียน
12 เด็กหญิงนิสากร เกษมสุข กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
13 เด็กหญิงนิราวัลย์ เกษมสุข กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 นักเรียน
14 เด็กชายเอกสิทธิ์ มะโนจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 นักเรียน
15 นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) ครูผู้สอน
16 เด็กชายภานุวัฒน์ แดงน้อย กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-6 นักเรียน
17 เด็กหญิงกาสะลอง บุญมา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 นักเรียน
18 เด็กหญิงสุชาดา ปัญญาไว กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
19 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชื่นพิมาย กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
20 เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองมี กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 นักเรียน
21 เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์เล็ก กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
22 เด็กชายกิตติพัชญ์ พิมพ์โตนด กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
23 เด็กหญิงชนัญญา ทองเชื้อ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
24 เด็กหญิงธนัญญา สัตย์ชาพงษ์ กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 นักเรียน
25 เด็กชายอดิศร ปุ้ยสิน กำแพงเพชร เขต 1 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 นักเรียน
26 นางสาวอนัญไพลิน รังสีทิมลอย กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
27 เด็กชายเมธัส ต่ำจันทร์ กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
28 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ธีรโรจน์ปรีชา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
29 เด็กชายนวพล แตงมา กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
30 เด็กหญิงอัจรา คำภิระแปง กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
31 นางสาวธนัญญา สิริภาสสกุล กำแพงเพชร เขต 1 มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน) ครูผู้สอน
32 เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญฤทธิ์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
33 เด็กหญิงจันทิมา บุญเต็ม กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
34 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นิ่มทอง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
35 เด็กหญิงพิมลดา เอี่ยมอ่ำ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
36 เด็กหญิงนิภาพร แสงผึ้ง กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
37 เด็กหญิงกมลพรรณ ดวงแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
38 เด็กหญิงจุธามาศ สุวรรณมาลี กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
39 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยางนอก กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
40 เด็กหญิงนันทินี แดงสิงห์ กำแพงเพชร เขต 1 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน) นักเรียน
41 เด็กหญิงลักษมี หรรษา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
42 เด็กหญิงภัชรีย์ โชติ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
43 เด็กหญิงศศิวิมล ศรีสุวพันธ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
44 เด็กหญิงอัมภิกา บุญศรี กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
45 เด็กหญิงธนกาญจน์ แสงเมล์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
46 เด็กหญิงปานชีวา ปิ่นแก้ว กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 (ไม่เกิน 6 คน) นักเรียน
47 นางสาวสุจิตรา ปิ่นมณี กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ครูผู้สอน
48 นางสาวสำเภา เพ็งดา กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 ครูผู้สอน
49 นางสาวพิไลวรรณ ทองหล่อ กำแพงเพชร เขต 1 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ครูผู้สอน
50 เด็กชายพงศ์พัศ นิ่มพานิชย์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
51 เด็กหญิงพิชญานิล อินไหล กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 (ทีม 2 คน) นักเรียน
52 นางสาวอโณทัย สงเชื้อ กำแพงเพชร เขต 1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-3 ครูผู้สอน
53 เด็กชายธรรมศิริ มีเมษา กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นักเรียน
54 เด็กชายวรากร รุจิเศรษฐ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 นักเรียน
55 นางสาวรัชนก ยิ้มยวน กำแพงเพชร เขต 1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ (ทีม 3 คน) ครูผู้สอน
56 เด็กหญิงนิชาภัทร ภู่โต กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
57 เด็กหญิงกชกร มณีโรจน์ กำแพงเพชร เขต 1 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นักเรียน
58 นางสาววารินทร์ โคสอน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ครูผู้สอน
59 เด็กหญิงชนัญชิดา ไม้แดง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 นักเรียน
60 เด็กชายสุพัฒตินันท์ กลิ่นหอม กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
61 เด็กหญิงแพรวา นามน้าวแสง กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6 นักเรียน
62 เด็กหญิงณัฐชา โพธิ์ชัย กำแพงเพชร เขต 1 A-Math ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักเรียน
63 เด็กชายชนะชัย คำฟู กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
64 เด็กชายจารุวัตร เงกสูงเนิน กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (ทีม 3 คน) นักเรียน
65 นางสาววารินทร์ โคสอน กำแพงเพชร เขต 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ครูผู้สอน
66 เด็กชายธีรวัฒน์ ผดุงภักดิ์ กำแพงเพชร เขต 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย นักเรียน
67 นางสาวสุจิตรา ปิ่นมณี กำแพงเพชร เขต 1 ท่องอาขยานทำน