เด็กชายภูริภัทร เกิดพันธ์

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายนางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายเด็กชายอัจฉริยะ​ สิทธิบูรณ์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายนางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย