เด็กชายกิตติภพ​ กันเกตุ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)เด็กหญิงชนิกานต์​ พากิโต

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)เด็กชายพุทธพล​ พลายเพ็ชร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)นางสาวนิษฐา โสภามา

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖ (ทีม ๓ คน)