เด็กชายฐิติวัฒน์ คำหล้า

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายนางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร

โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายเด็กชายณฐภน​ สีแก้ว

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย