เด็กหญิงไพลิน​ ประพัตรสร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง