นายวรรลพ​ ขันทับทิม

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-๓เด็กชายภรธ​ คูณพันล้าน

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๑-๓