เด็กชายธนกฤต​ บุญนวน

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖นางสาวกาญจนา แก้วศิริ

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖เด็กชายนวพรรษกมล คุณบำรุง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.๔-๖