เด็กหญิง ภัทรนันท์ ซินสำราญ

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓นาย อัมรินทร์ ผิวเหลือง

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓เด็กหญิงวีรภัทรา ฉ่ำหลวง

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓นางวันเพ็ญ ม่วงงาม

โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ป.๑-๓