เด็กชายณฐกร อินทร์แดง

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นางสาวสุภาพร คำอินต๊ะ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นางสาวเบญจวรรณ กันดวง

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายพงศกร จิตน์สนธิ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายวรกร แสนนอก

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายสิรพนธ์ พันธ์สมบูรณ์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นางสาวลัคณา วงษ์สุวรรณ

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓