เด็กหญิงสโรชา ขำทัพ

โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายธันวา ขำทัพ

โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายพัทธดนย์ ทองทา

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายวงศ์วณิช เชิงเอี่ยม

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นางสาวธาราภรณ์ สายทองดี

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายนรินธร หมวกเหล็ก

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายตะวัน ผู้เลื่องลือ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นางสาวศุภกร ธนคำดี

โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นายภาคภูมิ คำหล่อ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓นายเอกราช ปรางทอง

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายกมลวัศ โพธาราม

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓เด็กชายณัฐวุฒิ ชูทรัพย์

โรงเรียนวัชรสหศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.๑-๓