นางสาวมาลินี อภัยภักดิ์

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖เด็กหญิงณัฐญาภัทร์ จิณรักษ์

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖นางสาวสุปรียา คัรสิงหา

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖เด็กชายอัฐวัฒน์ อินต๊ะยา

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖เด็กชายคุณากร​ คำจันทร์

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖นายก้องภพ​ พากเพียร

โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖