นางสาวภาณี แสนเสนาะ

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓เด็กหญิงพิมาดา จุนทะสี

โรงเรียนอนุบาลธัญรดา
ได้รับเหรียญรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.๑-๓