เด็กชายพชรพล หาญมนตรี

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-๖นายนพเก้า วิรัชลาภ

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ป.๑-๖