รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายกิตติภพ​ กันเกตุ นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงชนิกานต์​ พากิโต นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายพุทธพล​ พลายเพ็ชร นายณัฐวุฒิ​ พลอยศรี